Salti al enhavo

Ĉiu aktivado

Tiu fluo aŭtomate ĝisdatiĝas     

 1. Pasinta semajno
 2. Pli frue
 3. Belega kaj apoginda iniciato. Ĉu vi jam sukcesis kontakti ĉiujn ukrainojn el la datumbazo de UEA ? Mi povas helpi telefoni al kelkaj el ili. Mi ĵus petis ĝiri mian saldon de 79.61 Eŭroj konto Espero por Ukrainio. Tio ne estas granda sumo, sed pluraj esperantistoj helpos, ni certe sukcesos helpi ukrainojn en riska situacio. amike Emiljo
 4. En paĝo 137 de la revuo ESPERANTO, la tria granda defio en 2022 estas "lanĉi la strategian laborplanon". Post la forumo tiuteme en Montrealo, kiel statas la afero ? Krom la afiŝo de Dennis ĉi-supre, mi ne vidas informojn, diskutojn en la reta forumo de UEA. Sanon kaj Feliĉon al ĉiuj - kaj tre bonan jaron inter du UK-oj Jean-Claude Roy
 5. Plej sincere (ech patose, se vi preferas) antau kelka tempo mi nostalgie trafoliumis presitan jarlibron de UEA. Iom tro diligente ne nur trafoliumis, sed iam ech traligis la enhavon de la unua parto de almenau unu el ili. En najbara diskutejo mi lanchis ideon (certe tute ne novisman) pri Jarlibra Apo. Jen https://forumo.uea.org/temo/134-jarlibra-apo/
 6. La retkurso de parolarto #forlaflatado - lernu prelegi en 10 simplaj paŝoj havas alian, nun konstantan ligilon: https://www.udemy.com/course/forlaflatado/ Al ĝi aliĝis ĝis nun 161 personoj el 42 landoj. Ĝi konsisteas el videoj kaj tekstomaterialoj. Ankaŭ edukado.net havas multajn retkursojn cetere ankaŭ senpagajn: https://edukado.net/klerigejo En la kategorio Liberaj Studoj ekzemple estas 10 kursoj kaj entute 49 lecionoj. Ili konsistas el tekstomaterialoj. Ankaŭ TEJO ofertas kursojn: https://akademio.tejo.org/ Temas pri Aktivula Akademio. La kursoj konsistas el tekstomaterialoj. Ĉu ekzistas aliaj?
 7. Hieraŭ dum la diskutado pri Strategio en la kunveno de la Komitato, Duncan substrekis la gravan rolon de PRITAKSADO en strategio. Prave. Al tio mi aldonos MEZURADON. Tiuj du konceptoj ne samas, tamen bona elirpunkto estas, UEA-nivele, krei sistemon MEZURADON kaj RAPORTADON. Mezurado, baze; pritaksado, poste*. Tia sistemo estas nia SPEGULO, kun nombroj komprenataj espereble de ĉiuj agemuloj. Tiurilate, ni bezonas informadon pli ofte, kaj pli agadokampe, pli vaste. Ne nur ene de UEA-ujo, sed ekstere, en Esperantujo kaj ekster Esperantujo, ekzemple kiel statas la kvanton da lernantoj en Duolingo. Ne vortoj, statistikoj. Ne multloke, sed unuloke, facile alireble. Ne nur membro-nombro, kaj kongreso-aliĝoj, multe pli. La sistemo povas komenci ete, kaj laŭ la bezonoj de ĝiaj uzantoj (por la estradaj bezonoj, por la eksteraj informado-bezonoj), ĝi povas kreski, ĉiam kun la ideo enmense: Kiom valoras tiu aldona informado rilate al tiom kiom ĝi kostas. *La konceptoj PRITASKADO kaj MEZURADO paralelas en Lingvo-Testado, kaj simile en Ekonomio, Komerco. La kerno estas mezurado, ĉefe nombra, kaj sur tiu bazo konstruiĝas pritaksado. Tamen vi povas havi mezuradon sen pritaksado (nur kvanta aliro), kaj pritaksado sed mezurado (nur kvalita aliro).
 8. Artikolo aperinta en la revuo Esperanto, Julio-Aŭgusto 2022 https://uea.org/revuoj Duncan Charters, Prezidanto de UEA Unu el la taskoj de strategia planado estas konstati, kion ni sukcesis fari en nia konstanta agado per niaj nunaj rimedoj, kaj kie niaj streboj lamis. Sekve, kiel ni reorientu la laboron por realigi strategiajn celojn pli longdaŭrajn rilate la ĝeneralan akcepton de Esperanto kaj la plifortiĝon de ĝiaj lernado, uzado kaj agnoskataj atingoj? Kiaj strukturoj subtenos tiujn celojn, kaj kiel ni disponigu por ili la bezonatajn rimedojn? Ekzemplo de sukceso por kiu ni povas krei strukturon por subteni similajn iniciatojn en aliaj landoj kaj regionoj, estas la latinamerika projekto por krei Amikojn de Esperanto kaj proponi al ili bone organizitajn retkursojn kun sindediĉaj talentaj instruistoj. El tiu raportita eksperimento rezultis novaj esperantistoj, pli da membroj de TEJO kaj UEA, kaj partopreno de novuloj en niaj Virtualaj Kongresoj. Dediĉita internacia laborgrupo, inkluzivanta reprezentanton ekzemple el la Kolombiaj organizantoj, povos analizi la sukcesojn, rekomendi plibonigojn kaj doni subtenon al similaj iniciatoj. Ekzemplo de situacio ne tiel sukcesa kaj bezonanta renovigon estas la stato de pluraj Landaj Asocioj, ofte spegulata en ilia neĝisdataj aŭ apenaŭ funkciantaj retejoj. Ankaŭ por tio laborgrupo povus ekzameni la sukcesojn de aktivaj Asocioj kaj organizi rimedojn por subteni malpli aktivajn, kaj konsili pri kreo de allogaj retejoj, kiuj listigu rimedojn kun ligiloj por novaj serĉantoj, kies intereso povos aktivigi la jamajn membrojn. Kiuj estu la kernaj agadoj al kiuj ni dediĉu konstantajn tempon kaj rimedojn? La modelo dum jardekoj estis uzo de niaj financaj rimedoj por doni salajratajn servojn al la membroj de UEA el la kotizaj kaj donacaj kontribuoj de la membraro. Ni estas nun meze de signifa transiro por nia Asocio, kaj precize pro tio aktualas Strategia Planado kaj la novaj perspektivoj, kiujn ni bezonas por ne postresti nian ŝanĝiĝantan mondon. Dum jardekoj ni kutimiĝis al salajrobazita ĉeesta administrado de UEA el fiksloka Centra Oficejo, kiun necesis daŭre prizorgadi. Akompanante multegajn asociojn, kiuj trovis sin en simila situacio, UEA renaskiĝas en virtuala modelo, uzanta niajn kolektivajn talentojn, kie ajn en la mondo tiuj troviĝas. Ni ĉiam pli atentas akiron de financaj rimedoj ekster nia membraro, kiuj vidigos niajn celtrafajn kontribuojn al la interesoj de dezirataj kunlaborantoj. Tio ne signifas ke UEA ne daŭre donu servojn al siaj membroj. Ni celu fari la Asocion eĉ pli utila, alloga, efika por lernintoj de nia lingvo. Tamen unu ĉefa orientiĝo estu la kreo kaj subteno de novaj uzantoj de la lingvo kaj favorigo de la tutmonda opinio pri Esperanto. Tio necesigas celgrupojn, kiuj eventuale dum jaroj kunlaboru por ekspluati la kondiĉojn kie ni havas realisman perspektivon por ion signifan atingi. Ekzemplo de projekto kun granda potencialo por la estonta disvastiĝo de Esperanto estas subteno de iniciatoj en bazlernejoj kaj aliaj niveloj de edukado. Necesas strukturo en kunlaboro kun ILEI kaj TEJO, por profiti pozitivajn kondiĉojn kaj krei novajn. La situacio estas pli favora ol iam ajn antaŭe pro pluraj faktoroj: la rapida evoluo kaj akcepto de virtuala instruado rezulte de la pandemio kaj novaj teknikaj rimedoj kiel Zoom; la evoluo de lingvoinstruaj metodoj por neĉeestaj klasoj; la kreo de miloj da partneraj klasoj inter lernejanoj kaj studentoj de diversaj landoj; sukcesaj interklasaj eksperimentoj pri lernado de Esperanto, kiel tiu de Amsterdamo kaj Parmo; la pli granda agnosko de Esperanto kiel valida enkonduko al lingvolernado (kion profitas la Multlingva Akcelilo); la movado por subteno de Interkultura Kompetento kiel unu el la kernaj celoj de lingvolernado, kaj la aparta taŭgeco de Esperanto por tion instrui pere de egaleca komunikilo. Por atingi sukceson, necesas dediĉita grupo, kiu kunigas inform-materialojn kaj dum jaroj daŭre ekspluatas kontaktojn kaj provizas per ĉio, kion bezonas instruistoj kaj lernejoj por pravigi kaj starigi tiajn kursojn, eventuale organizi kolokvojn, prezentadojn dum lingvoinstruaj konferencoj, kreon de efikaj studoj pri la nuntempa efikeco de instruado de Esperanto en partneraj klasoj kaj artikoloj por profesiaj revuoj. Fokusita laboro kun partopreno de profesiaj instruistoj donos ŝancojn por kiuj ni ne estas organizitaj ĝis nun. Por la Universala Kongreso en Montrealo Komitatanoj montris intereson pri la restarigo de la kutimaj duhoraj Komitataj forumoj pri diversaj aspektoj de nia agado, la “4 K-oj”: Konsciigo, Kapabligo, Komunumo kaj Kunordigo. Tiuj kategorioj venis de antaŭa strategia planado kaj ni povos taksi ilian utilon kiel organizilon de niaj agadceloj dum la Montreala UK. Ni en junio ankoraŭ organizas la Komitatajn kaj aliajn kunsidojn, do la strukturo ne estas findecidita. Mi tamen proponas organizi frue en la Kongreso similan forumon pri Strategia Planado, kaj tiu fokuso informu kaj donu kuntekston al la postaj forumaj diskutoj. Unu el niaj celoj estu identigi dum la Kongreso, kiuj estu kernaj projektoj al kiuj povos aliĝi aktivaj kunlaborantaj membroj. La laboro daŭros post la UK en la reta Forumo de UEA. Por prepari vin, legu la Estraran raporton en la junia numero de la revuo Esperanto por konatiĝi kun la jama agado, kaj ĉiuj interesitaj Kongresanoj estas invititaj al la forumo pri Strategia Planado dum la UK, kaj partopreni en la postaj retaj diskutoj en la Forumo de UEA ĉe: https://forumo.uea.org/forumo/70-strategia-laborplano.
 9. Kara Juha, koran dankon pro via komento. Ni gxojas, ke vi bonvenigas la starigon de kongresa apo. Jen la adreso de la Kongresa Apo: https://uk2022.glideapp.io/ Nu, pri la termino apo oni povus ja diskuti. Vidu, la retejo, kiu ofertas la servon, parolas pri apo: https://www.glideapps.com/ Videble multaj organizajxoj uzas tiun servon: https://www.glideapps.com/customers
 10. Hodiaŭ mi eksciis, ke por la 107-a UK en Montrealo oni lanĉis kaj ciferecan kongresan libron kaj kongresan apon. Ege bone! Bedaŭrinde la nomo de la kongresa apo estas misgvida. Ne temas pri aplikaĵo, ne eĉ pri enkorpigita retumilo sed pri legosigno, kiu malfermiĝas en la defaŭlta retumilo en la aparato. La maniero kiel oni lanĉas tiun legosignon estas legosignilo., angle bookmarklet. Legu pli ekz. en la angla Vikipedia artikolo.
 11. Jen novaj informoj lastatempe senditaj de Duolingo. La firmao volas, ke Duolingo-eventoj fakte estu lecionoj: Can you believe we’re halfway through 2022? We’ve accomplished so much together already. Since the start of the year, we’ve hosted over 15,000 events and helped 130,000 attendees improve their speaking skills. We’ve also launched a number of changes this year, including a brand new homepage design and updated Zoom meeting features to keep you more secure. Today, we’re excited to share an update to our platform: Duolingo Events is now Duolingo Classes! We’ve seen how your conversations, lessons, games, and experiences help learners make real progress on their language goals with a quirky, fun, and engaging Duolingo twist. By updating our name to Classes, we help communicate how impactful these experiences are, and help you attract even more learners to your events. Why Classes? Here are a few key reasons this change is a win for hosts and attendees: “Classes” better reflects what learners already love about events: experienced hosts, focused sessions, and rewarding and regular progress. During our research with learners, many of them referred to the events they already attend as classes. ”Classes” better reflects what hosts already offer learners: creative and structured group learning, personalized feedback, and support to reach their goals. ”Classes” drives better outcomes: we ran an experiment to discover how learners respond to “Classes” instead of “Events”. Turns out, they respond incredibly well -- site visits increased by 60% and unique attendance by nearly 20% What’s changing? Here are some things to look out for: Our Homepage URL will become classes.duolingo.com instead of events.duolingo.com. Previous page URLs will automatically redirect to our new domain. Our team email will become classes@duolingo.com. Emails to our previous email events@duolingo.com will automatically redirect to our new domain. “Duolingo Events” and “events” will be phased out and updated to “Duolingo Classes” and “classes.” What does this mean for hosts? Don’t worry — you don’t need to make any changes to how you host today! Your fun, creative and unique ways of hosting still belong here. By better reflecting the learning experiences you already offer, we expect to see more RSVPs and attendees at your classes. As always, our team continues to work on many updates to help you succeed in bringing language learners together whether you’re a host who chooses to volunteer their time, or a host who chooses to charge for their efforts. Send us an email at classes@duolingo.com or join us for office hours anytime you have questions. Best, Your Duolingo Classes Team Empower global learners to practice speaking together https://classes.duolingo.com
 12. La forumoj en Duolingo parte malaperis parte estas ŝlositaj por novaj komentoj (legu la artikolon en Libera folio) ekde la printempo. Entute Duolingo restrukturas sian komercon, ĉar ĝi nuntempe estas borsa kompanio, kiu ne povas dependi de volontuloj. Kontraŭ tiu fono ĉu ĉi tiu partneco ankoraŭ validas?
 13. Mi neniam diris ke mi ne plu volas gastigi eventojn, male, ni plu organizas eventojn kaj anoncas ilin diversmaniere (eventaservo, facebook, ktp). La problemo estas ke Duolingo malpermesas al mi anonci niajn eventojn per Duolingo Eventoj, ĉar niaj eventoj estas malfermataj al ĉiuj kaj Duolingo permesas nur anonci eventojn rezervitajn al ĝiaj membroj. Konkludo: malaperas rimedo por allogi la lernantojn de Duolingo al nia movado.
 14. La Universitato Jacobs en Bremen malfermiĝis por gastigi centon da rifuĝintoj el Ukrainio. La informo estas en la germana: https://www.butenunbinnen.de/videos/jacobs-university-hilfe-fuer-fluechtlinge-ukraine-krieg-wissenschaft-100.html Aldone pluraj profesoroj ankaŭ pretas subteni doktoriĝajn aŭ postdoktoriĝajn esploristojn. La esperantisto Francesco Maurelli pretas helpi pri tio. Ukrainaj interesatoj bonvenu kontakti la helpo-servon per helpo-servo@groups.io.
 15. Ivo Miesen ankaŭ faciligis la informon de la Nederlanda Asocio de Bankoj por akirado de nederlanda bankkonto por tiuj, kiuj rifuĝintas el Ukrainio al Nederlando. La informoj estas en la angla: https://www.betaalvereniging.nl/en/ukraine/.
 16. Kunlabore kun la Delegito de UEA Christian Lavarenne, ni informas, ke en la vilaĝo Montboucher de la franca departemento Creuse, nederlanda geparo, komencantoj antaŭ kvino da jaroj, informis, ke ili pretas hejme gastigi ukrainan familion (tamen ne pli ol kvar-personan familion). Ambaŭ geedzoj emeritiĝis (ŝi antaŭ nur kelkaj monatoj) kaj ambaŭ estos disponeblaj por zorgi pri la gastoj. Christian Lavarenne estas la kontakthomo por peri kontaktojn kun la gastigema paro. Li estas atingebla per la retadreso chlavarenne@gmail.com. Creuse estas trankvila, kampara departemento. Se estas ukraina familio interesata, ili povas telefoni al Christian. Ankaŭ li disponeblas por helpi la gastojn (estas malpli ol 8 km inter lia vilaĝo, Saint-Pierre-Chérignat, kaj Montboucher, kiu siavice per aŭtomobilo estas 8-minutojn for de la urbeto Bourganeuf, kun ĉ. 3000 loĝantoj, kun vendejoj pri ĉio necesa kaj kun ĉiusemajna foiro, lernejo ktp. La gastigema paro decidis lerni Esperanton antaŭ kvino da jaroj, sed ne daŭrigis, do la komunikado ne povas okazi plene en Esperanto, sed tio povas esti instigo reveni al la lernado. Christian ĉiel ajn disponeblas. La paro ankaŭ parolas la nederlandan, la francan kaj la anglan.
 17. Antaŭ jaroj ankaŭ mi spertis, ke la sistemo ne bone funkcias en multaj urboj. Ekzemple ĝi ne sendas inviton al mia evento al mia edzino. Aliflanke la Londona klubo bone funkciis. Mi memoras, ke por la Pariza grupo ĝi ne funkciis, set tiam la kurso ne disponeblis en la franca. Prave, mi rimarkis, ke la eventoj nun daŭre ne aperas laŭ urboj. Mi supozas, ke ili atendas la finon de la pandemio en la tuta mondo, aŭ ili ne plu interesiĝas pri ĉeestaj eventoj. Aliflanke lernantoj el la tuta mondo povos veni al nia evento. Hodiaŭ mi kontrolis kaj en duolingo estas 748 aktivaj lernantoj de esperanto. Tra la jaroj la nombro malkreskis 4%. angla 298 hispana 184 portugala 162 franca 104 sumo 748 mil Sed mi opinias, ke la nombro da lernantoj estas ankoraŭ tre granda kaj indas provi kontakti ilin. Mi kredas, ke tio estas problemo ne solvebla, ĉar Duolingo estas komerca entrepreno, kiu certe volas iel regi la lernantojn. Mi demandos al Rodrigo, brazila esperantisto, kiu zorgas pri pluraj poliglotaj renkontiĝoj kaj ankaŭ gastigas eventojn en Duolingo. Mi mem gastigos eventojn por pli bone kompreni la problemon kaj eventuale trovi solvon. Mi komprenas, ke nuntempe vi ne plu volas gastigi eventojn, do mi rekontaktos vin kiam/se mi havos konkretajn solvojn kaj eble tiam vi volos provi de nove. amike Emiljo
 18. Per ĉi tiu mesaĝo mi deziras esprimi mian malkontenton pri Duolingo Eventoj. UEA instigas la asociojn anonci siajn eventojn en Duolingo Eventoj por ke la lernantoj en Duolingo eksciu pri la asocioj, partoprenu iliajn eventojn kaj espereble kelkaj el ili plifortigu la movadon. Tial mi iĝis ambasadoro de Duolingo Eventoj en februaro 2020. Mi anoncas eventojn en esperanto, kiuj okazas en Parizo (Francio), organizitaj de pluraj lokaj esperantaj asocoj. Mi jam anoncis 70 eventojn. Ĉiufoje, multaj lernantoj de Duolingo aliĝas al la evento, sed neniu venas. Cetere, mi rimarkas ke Duolingo pli kaj pli limigas la uzon de Duolingo Eventoj. Jen 2 ekzemploj: Dum la deviga hejmrestado pro la kronviruso, Duolingo malpermesis anonci surlokajn eventojn - nu, bone, tio estis prudenta. Sed kiam hejmrestado ĉesis kaj surlokaj eventoj denove okazis tutmonde, la limo restis. Mi petis de Duolingo denove permesi anonci surlokajn eventojn, ili promesis studi la aferon estontece. Sed tio ne okazis. Ekde la pandemio Duolingo malfermas Zoom salonon por ĉiu evento - nu, bone, senpagan donacon. Sed la ligilo de la Zoom salono videblas nur en Duolingo (do nur al duolinganoj) kaj nur ĵus antaŭ la komenco de la evento. La asocioj kompreneble anoncas siajn eventojn ne nur en Duolingo, sed ankaŭ en multaj aliaj informkanaloj (eventa servo, retejo de la asocio, facebook, ktp.) kaj kompreneble faras tion pluraj tagoj antaŭ la komenco de la evento. Tial la Zoom salono de Duolingo tute senutilas, kaj la asocioj uzas aliajn rimedojn dum siaj eventoj. Mi ĵus ricevis mesaĝon de Duolingo, dirante ke mi ne respektas la regulojn de Duolingo ĉar mi ne uzas ilian Zoom salonon, kaj miaj eventoj estos malpermesitaj. Do mi ne plu rajtos anonci la eventojn. Konklude, Duolingo Eventoj senutilas al la esperanta movado. Mi esperas ke la partnereco inter UEA kaj Duolingo utilas ekster Duolingo eventoj.
 19. Mi gratulas al BEA pro ĝia ĉarma agado. Kiel UEA povas esti rekte utila al BEA? (Dankon, Frank, pro la informado! Sukceson al vi kaj BEA!)
 20. Kadre de la helpo-servo, Dennis Keefe, Komitatano C de UEA, sukcesis aranĝi loĝeblecon en Valencio por esperantista familio (geedzoj kaj du infanoj) rifuĝinta el Ukrainio. Ni plej sincere dankas al Ana Montesinos pro la gastameco kaj al ĉiuj samideanoj en Valencio. Aldone al la loĝigo, la familio ankaŭ ricevos konsulton ĉe kuracisto kaj, se bezonate, ankaŭ lingvajn lecionojn. La esperantista familio pretas subteni la lokan Esperanto-movadon: ili portas multjaran sperton ĉe la landa asocio UkrEA, ĉu ĉe prezidio, ĉu ĉe redaktado de informiloj, bultenoj. La helpo-servo akompanas la vojaĝon de la familio al Valencio elde Varsovio, kie nuntempe ili troviĝas.
 21. Aldona gastigebleco en Germanio estas en la municipo Schossin, kampara regiono, proksime de la urbo Schwerin en Meklenburgo. La gastigadon afable proponas la familio de Bertilo Wennergren kaj Birke Dockhorn, kiu povas gastigi kelkajn ukrainajn esperantistojn fuĝintajn el la milito. Aldone, ili povas provi en sia vilaĝo trovi lokojn por ankoraŭ kelkaj. Povos temi pri matracoj surplanke en iom improvizaj kondiĉoj, sed plene gastamaj. Ilia domo enhavas hundojn kaj katojn - kaj infanojn: tial infanoj estos aparte bonvenaj. La helpo-servo peros la kontaktojn. Interesatoj skribu al helpo-servo@groups.io.
 22. Kadre de la helpo-servo la esperantisto Paul (Paŭlo) Joseph Desailly, Komitatano A de UEA por Aŭstralio, informis, ke komence de la militaj agresoj en la teritorio de Ukrainio la aŭstralia registaro eksendis financan helpon al Ukrainio kaj rapidigis alirpermesilojn kaj/aŭ vizojn por rifuĝintoj el Ukrainio. La helpo-servo pretas subteni interesatojn el Ukrainio pri la procedoj por akiri tiujn dokumentojn. Aldone Paŭlo senpage proponas en sia hejmo dulitan (eventuale trilitan) dormĉambron por kelkaj monatoj. La ejo troviĝas en konvena kvartalo en la suburdo Glenside, apud parko kaj ĉe la urbocentro de la moderna urbo Adelajdo. Interesatoj devas kontakti la helpo-servon ĉe helpo-servo@groups.io, kiu peros la kontakton.
 23. Kadre de la kunlaboroj de la helpo-servo por Francio, ni informas: Kunlabore kun la Asocio Armor Esperanto la helpo-servo informas, ke estas loĝebleco por rifuĝintoj el Ukrainio ĉe esperantista hejmo en la komunumo Pordic, Bretonio. En la hejmo loĝas esperantista paro, Murielle kaj Jérôme Caré, ĉe kiuj la dormoĉambroj de iliaj infanoj estas nuntempe liberaj. Ilia adreso jam aperas en la Pasporta Servo (PS): helpo-bezonaj homoj el Ukrainio rajtas ilin kontakti pere de PS aŭ pere de la helpo-servo: helpo-servo@groups.io. De : am ms 14.03.2022 14:40 UTC Bonjour, je suis débutante en esperanto, mais je me dit que si vous avez eu des demandes d’accueil de réfugié.e.s dans ce cadre, j’accueillerais volontiers des personnes sensibilisées à cette langue. J’habite un village dans le sud de la France,, et peux proposer un logement pour deux à quatre personnes. Cordialement, am ms
 24. Kadre de la helpo-servo ni sciigas, ke tiuj, kiuj fuĝas el Ukrainio al Nederlando, rajtas peti vakcinadon kontraŭ KOVIM-19 ĉe la regionaj sanservoj (normale, samkie la lokanoj ĝin petas). La helpo-servo restas je dispono al fuĝantoj por helpi ankaŭ pri lingvaj baroj. Ni dankas al la esperantisto Ivo Miesen, kiu faciligis la informon: https://www.nu.nl/binnenland/6189221/gevluchte-oekrainers-kunnen-in-nederland-coronaprik-krijgen.html.
 25. La helpo-servo informas, ke, se fuĝanto el la milito en Ukrainio bezonos portempan restadon en Slovakio, ejo de E@I je ĉ. 110 km de Bratislavo povas gastigi de 2 ĝis 5 homoj kaj helpi ilin laŭ la organizaj kapabloj/ebloj de E@I. La Konto Espero de UEA disponeblos por subteni E@I en tiu agado. Donacoj al la Konto Espero eblas per https://uea.org/alighoj/donacoj/espero. Aldone E@I ankaŭ povas fari el junaj fuĝantoj volontulojn kadre de volontula programo de la Eŭropa Solidareca Korpuso (ESK): kadre de tio E@I povas akcepti ĝis 3 junulojn en aĝo inter 18 kaj 30 jaroj (ekde tuj ĝis mezo de aŭgusto). Esperanta lingvo-nivelo ne devas esti tre alta, sufiĉas nivelo de komencinto. Interesatoj de tiuj helpokazoj en Slovakio skribu al helpo-servo@groups.io aŭ rekte al la kunordiganto de E@I, Petro Baláž, per petro@ikso.net.
 26. Pro iniciato de Germana Esperanto-Asocio (GEA), kiu tuj post la komenco de la milito en Ukrainio ankaŭ esprimis sian solidarecon kun la esperantistoj en tiu lando, kunlabore kun Ulrich Brandenburg, Prezidanto de GEA, la helpo-servo peras helpofertojn al tiuj, kiuj devas fuĝi el la milito kaj povas iri al Germanio. Helpo-bezonaj homoj venintaj el Ukrainio interesataj de helpokazoj en Germanio povas skribi al helpo-servo@groups.io aŭ al unu el la jenaj estraranoj de GEA: Andreas Emmerich, oficiala retpoŝto andreas.emmerich@esperanto.de, aŭ Barbara Brandenburg, oficiala retpoŝto barbara.brandenburg@esperanto.de.
 27. Pro iniciato de Spomenka Štimec, komitatano A de UEA por Kroatio, kaj Kroata Esperanto-Ligo la helpo-servo peras al elmigranta familio el Ukrainio la proponon provizore loĝi ĉe gasto-domo ĉe arbaro, en bieno, en la vilaĝo Hrašćina-Trgovišće, 30 km sude de la urbo Varaždin, ĉ. 100 km sude de la hungara-kroata landlimo. La ejo apartenas al Spomenka Štimec mem. Se familio, prioritate esperantista kaj fuĝanta el la milito, interesiĝas/bezonas, tiu skribu al helpo-servo@groups.io aŭ kel@esperanto.hr por informiĝi pri la plena adreso kaj koncernaj kontakmanieroj por evoluigo de la helpo.
 1. Ŝarĝi pli da aktivado
 • Bulteno

  Ĉu vi deziras esti ĝisdatigita, kiam ni havos novaĵojn?
  Aboni
×
×
 • Aldoni novan...

Gravaj informoj

Por bone funkcii, tiu ĉi retejo uzas kuketojn. Legu la Privatecan politikon de UEA por ekscii kiel ni uzas viajn informojn kaj la Uzkondiĉojn por membriĝi al tiu retejo.