Salti al enhavo

Ĉiu aktivado

Tiu fluo aŭtomate ĝisdatiĝas     

 1. Hodiaŭ
 2. Hieraŭ
 3. Pasinta semajno
 4. Karaj membroj de UEA, La Komitato, la Estraro kaj la Komisiono pri Financo de UEA nuntempe kunlaboras por alveni al decido ĉu disponigi por vendo la nunan oficejan domon de la Asocio, kiu troviĝas en Roterdamo ĉe la adreso Nieuwe Binnenweg 176. Sekvante sian statutan mision, la Komitato decidis por ne okazigi Ĝeneralan Voĉdonon pri la temo, tamen, komprenante la intencon de la neaprobita propono por Ĝenerala Voĉdono, la Estraro decidis uzi la Forumon de UEA kaj la diskutliston UEA-membroj por starigi spacon por ke ĉiuj membroj sentu sin bonvenaj ankaŭ prezenti demandojn aŭ doni siajn opiniojn pri la temo. Tiel UEA klopodas malfermi la debaton al sia membraro, konservante la decidon al sia Komitato, la supera organo de la Asocio, sed ĉiumaniere konsultante la membraran komunumon, kio devas kontentigi ankaŭ niajn sindonemajn komitatanojn. Okaze de tio, ke ne ĉiuj povas esti plene informitaj pri la temo, ni preparis la jenan resumon por utili kiel bazo: 1) En 2020, post rekomendo de sia Komisiono pri Financo, la Komitato jam estis decidinta por ludono de la nuna oficeja domo, kio igis la Estraron kaj la Ĝeneralan Direktoron komenci la laborojn por disponigi la domon. Tio povus ĉiel ajn kaŭzi ŝanĝon de adreso al la Centra Oficejo. 2) Kadre de la laboroj por ludono montriĝis, ke UEA unue devas signife reformi la domon por povi ludoni ĝin. Aldone novaj leĝoj en Nederlando nun postulas, ke la domo havu pli kvalitan energinivelon. Normale la domo kostas al la Asocio jare inter 20 000 kaj 30 000 EUR kaj la kostoj por ĉiuj postulataj ŝanĝoj povas laŭ fakaj studoj superi 200 000 EUR, se oni analizas la entuton de la bezonoj. La domo ne plu estas uzata kiel antaŭe kaj tio venigis al la opcio disponigi la domon por vendo. 3) Sendependaj makleristaj taksadoj indikis, ke la valoro de la domo nuntempe estas ĉ. sub 1 miliono da EUR kaj UEA jam ricevis unu aĉetproponon de 1 075 000 EUR. Najbara domo pli kvalita ol la nia estis vendita kontraŭ 1 200 000 EUR. Nia domo ne estas nova, ĝi ne povas nuntempe esti destinita por loĝuzo, ĝi postulas reformojn kaj estas en la kategorio de la plej malaltkvalita energinivelo. La referencita vendita domo, pli granda ol la nia, estis renovigita kaj havas la plej altkvalitan energinivelon. Tio konfirmas la menditajn taksadojn de la sendependaj makleristoj kaj fakuloj. 4) La Komisiono pri Financo, la Estraro kaj la Komitato, subtene de la Ĝenerala Direktoro de UEA, profunde analizas la temon ekde 2018. La Komisiono pri Financo, la Estraro kaj la Ĝenerala Direktoro de UEA rekomendas al la Komitato la disponigon por vendo. Nun alvenis la momento, en kiu la Komitato debatas por findecidi ĉu disponigi por vendo la domon. 5) Ĉiuj oficialaj informoj pri la temo estas alireblaj ĉe la teko Komitata Elŝutejo, en la retejo de UEA, aŭ estis publike donitaj al la Komitato dum kusidoj aŭ retpoŝte per la diskutlisto Komitato de UEA. Laŭ la planoj la vendo de la domo ne signfas, ke UEA ŝanĝos sian sidejon, kiu daŭre restos en Roterdamo. Sur la sama strato, ĉe la numero 430, UEA posedas alian konstruaĵon, 4-etaĝan: la superaj etaĝoj estas apartamentaj kaj ludonataj, kio donas renton al UEA. La teretaĝo estas por komerca/oficeja uzo kaj estas disponebla por starigo de nova oficeja spaco por la Asocio. La spaco konvenas por la nunaj oficejaj aktivecoj de UEA (kaj TEJO). Tiu konstruaĵo jam havas la plej altkvalitan energinivelon kaj ne postulas grandajn reformojn. Laŭ decido de la Estraro de UEA tiu mesaĝo estas malfermo de spaco al membroj, ĉar la temo povas al multaj esti kara. Ankaŭ la komitatanoj povas profiti de la partopreno de membroj. Ni firme petas, ke la eventuala partopreno de ĉiuj interesatoj okazu aferece, enhave kaj respekte, kiel ĉiuj ni meritas. La kontribuoj povos esti uzitaj por konstruo de dokumento kun demandoj kaj respondoj. Ni antaŭdankas al ĉiuj kaj sincere dankas pro ĉies membreco en UEA, kio estas esenca por la daŭrigo de nia laboro.
 5. Pli frue
 6. kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=4059 Bunta Esperanto Asocio enhavas aron da junuloj, kiuj deziras kunlabori kun asocioj kiel volontuloj. Legu pli ĉe epale.ec.europa.eu (Esperanto-teksto sube en la paĝo).
 7. Dankon, @Paulo Cesar Pires, pro via treege afabla gesto. Mi konfirmas, ke mi ricevis vian retpoŝtaĵon kun la necesa kodo, kaj ĵus pagis la transirigon. Fartu bone!
 8. Bone, @Tim. Mi pensis, ke vi ne plu volis ĝin. Pro tio, ke ni antaŭe pritraktis la aferon, kaj tiam UEA ne reagis tiurilate, mi povas nun tuj transdoni al vi la domajnon esperanto.blog. Mi retpoŝte mesaĝos al vi informante la koncernan kodon, kiun vi donu al via provizanto. Dankon.
 9. Kiel vi jam bone memoris, @Paulo Cesar Pires, mi interesiĝas pri ĝi, sed kompreneble rezignos, se UEA mem volas utiligi ĝin.
 10. Kiel posedanto de la domajno esperanto.blog, kiu eksvalidiĝos la 21-an de novembro 2022, mi proponas transdoni ĝin ekde decembro 2021 al tiu interesato, kiu volus akiri ĝin senpage. Kiu interesiĝas, tiu sinanoncu per komento. Ekzistonte pli ol unu kandidato, lotumado okazos, escepte okaze de la jeso de UEA.
 11. La 14-an de aŭgusto la Komitato de UEA kunside diskutis agadplanon de la Estraro por daŭrigi la financan resanigon de la Asocio. La agadplano spegulas instrukciojn donitajn de la Komitato al la Estraro pasintjare, surbaze de rekomendoj de la Komisiono pri Financo kaj interkonsiliĝe kun la Ĝenerala Direktoro. La raporto pri la agadplano estas publike alirebla en la komitata elŝutejo (https://uea.org/teko/komitato) sub la nomo Raporto pri financa resanigo (2021-08-16). La raporto pri la agadplano, resume, traktas pri: (1) agado por subvencipetado, ĉe malsamaj subvencidonantoj aŭ programoj kaj kunlabore kun diversaj partneroj, i.a. kontrakte kun la profesia entrepreno Kosmo Strategio kaj kun engaĝiĝo de landaj kaj fakaj asocioj (momente nur de Eŭropo); (2) laboroj kaj vizio de la Estraro kaj Ĝenerala Direktoro pri investagado, inkluzivante la bezonon ŝanĝi la risko-profilon de UEA kaj la akiron de konsilado de sperta esperantista profesiulo pri investado (la kanadano Garry Evans); (3) movo de du laborfakoj (Kongresa Fako kaj Libroservo) el la Centra Oficejo (CO) en Roterdamo al stabo en Slovakio, en nova funkcia strukturo: kontraktonte kun la teamo de Edukado@Interreto por plenumo de la laborfakaj taskoj, kun signifa redukto de la administraj kostoj kaj strategia uzo de aliaj eventoj por akceli vendojn de libroj; (4) laŭkontrakta transdono de la Arĥivo de UEA kaj parto (neduoblaĵoj) de la kolekto de BHH al la Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno (IEMW), por profesia prizorgado fare de la Aŭstria Nacia Biblioteko; (5) kaj fine vendo de la oficeja domo en Roterdamo kiel alternativo al ludono, laŭ ricevita aĉetpropono de 1 075 000 EUR, favora al UEA laŭ analizo de sendependaj profesiaj makleristoj. Specife pri la vendo de la nuna sideja domo la Komitato ankoraŭ devas diskuti, analizi kaj decidi. La vendo konsiderindas kiel alternativo, ĉar la domo postulas ampleksan kostan renovigon antaŭ ol disponeblo por ludonado. Gravas kompreni, ke ĉiel ajn la disponigo de la sideja domo ne signifas movi la sidejon de UEA el Roterdamo. UEA posedas alian konstruaĵon en la sama strato de la CO, nome la Volontula Domo (VolDom), kies teretaĝo estas uzebla por oficejo kaj povas fariĝi la nova oficeja adreso de la Asocio. La VolDom estas profitodona al UEA kaj la rekomendo estas ĝin plu posedi. La Administra kaj Financa fakoj de la CO (kaj la CO mem) daŭre restos ligitaj al Roterdamo. UEA restos en Nederlando kaj devos ampleksigi la kunlaborojn kun sia Landa Asocio, Esperanto Nederland, kaj kun aliaj lokaj partneroj, kun aparta atento pri volontula programo kaj pri la Katedro Interligvistiko kaj Esperanto en la Universitato de Amsterdamo. Kadre de tiuj ŝanĝoj oni ankaŭ devos trovi loĝlokon por la parto de BHH, kiun daŭre posedos UEA. La kontrakto kun IEMW estas por garantii al la Arĥivo kaj al parto de la kolekto ne nur profesian pritraktadon, sed efektive protekton kaj konservon, ĉar nuntempe la materialo de BHH kuŝas nekatalogita kaj praktike nekonsultebla en la CO. La agadplano antaŭvidas provizoran sendon de la kolekto ankaŭ al Slovakio, en situo 3 horojn dista de Vieno, kio povas utili al esploristoj. Tamen esploroj pri la estonteco de BHH daŭre okazas. La Komitato retraktos la temon en sia kunsido de la 18-an de septembro, spektebla pere de UEAviva (https://www.youtube.com/UEAviva). La komunumo, ĉefe membroj, estas bonvenaj esprimi sin ĉi tie en la Forumo de UEA, en la diskutlisto UEA-membroj, en la grupo de UEA ĉe Facebook kaj en la grupo de UEA ĉe Telegram. Surbaze de la diversaj diskutoj la Estraro realtempe konstruas dosieron pri Demandoj kaj Respondoj pri la Financa Resanigo: https://mallonge.net/FRS-DkR. Interesatoj pri la situacio de UEA, kiuj ankoraŭ ne estas membroj, estas bonvenaj aliĝi per la reta aliĝilo: https://uea.org/alighoj/alighilo. Ligiloj Diskutlisto UEA-membroj: https://groups.io/g/uea-membroj aŭ uea-membroj@groups.io; Grupo de UEA ĉe Facebook: https://www.facebook.com/universala.esperanto.asocio; Grupo de UEA ĉe Telegram: https://uea.telegram.org.
 12. Hodiaŭ matene skajpo sendis al mi ĉinlingvan enketon:"Ĉu vi ŝatas rekomendi Skajpon al via amikoj/kolegoj? Kial?" Mi tuj respondis jene: "Mi estas Esperanto-parolantoj. Niaj samlingvanoj(Esperantistoj) troviĝas en pli ol 150 landoj tra la mondo. Ni kutime kaj longe uzis Skajpon por renkontiĝoj kaj kunvenoj, sed ni komencis uzi Zoom kaj Voov en lastaj du jaroj. Mi mem daŭre telefonas per Skajpo kun fremdlandaj amikoj/kolegoj. Mi kaj niaj esperantistaj kolegoj daŭre sentas amikecon kun Skajpo pro longa uzado. Nun mi vidas ke Skajpo faris multajn plibonigojn. Se vi aldonos Esperanton al Skajpo, ni Esperantistoj certe ŝatos uzi kaj rekomendi Skajpon al niaj samlingvanoj. Mi antaŭvidas ke Universala Esperanto-Asocio kaj naciaj Esperanto-organizoj senpage rekomendos al siaj membroj en 130 landoj, eĉ senpage reklamos skajpon sur siaj eldonaĵoj. Se vi pretas aldoni Esperanton, Univesala Esperanto Asocio pretas helpi vin en traduko kaj disvastigo. Bv kontakti UEA, se vi bezonas. " Se ankaŭ vi ricevas saman enketon. Bonvolu rekomendi Esperanton al Skajpo.
 13. Mi ŝatus pridiskuti nian partoprenon en la EU-Konferenco kaj nian tiurilatan kampanjon. Klaus Leith, membro de la UEA-Komisiono por eŭropa agado (EKU) Paneloj v1.0.pdf EU-Konferenco Stat 2021-06-13.pdf Apogu - koncize -- v2.0.pdf
 14. Amikoj de Amikumu Hieraŭ mi fondis novan grupon en Mia Vivo, ĉar mi ne tre ŝatas la babililon en Amikumu. Mi preferas tajpi per vera klavaro.
 15. http://kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=3291 Vikipedio: La Azia-Oceania Komisiono de UEA (KAOEM) konsistas el reprezentantoj de landaj asocioj en Azio kaj Oceanio aliĝintaj al Universala Esperanto-Asocio. Ĝi laboras por harmoniigi la kunlaboron de la regionaj landaj organizoj kaj agadas por semi kaj progresigi Esperanton en la landoj, kie la lingvo ankoraŭ ne aktivas kaj prosperas. KAOEM ankaŭ helpas efektivigi laborplanojn de UEA en Azio kaj Oceanio. Oficialaj Projektoj de KAOEM – eventaservo.org/o/KAOEM – www.facebook.com/groups/102299479924434
 16. FraLi

  Urba biciklado

  kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=3230 Interesan kaj vigligan kontribuon por evitado de karbondioksido kaj aliaj enaerigoj donis peranto en la Esperanta Retradio: Bicikloj preferindas. La retejo Stadtradeln.de estas ne nur en la germana, sed ankaŭ en la angla (city-cycling.org), franca (ville-en-selle.org), hispana (biciudad.online) kaj la portugala (www.pedalacidade.net). Tio ja estas jam iom. Ĉu eble BEMI, UEA aŭ similaj biciklistaj grupoj emas internaciigi la proponon transiri de ŝoforado al biciklado en urboj?
 17. bpeel

  Ludretejo

  Saluton! Se vi serĉas ion por fari dum viaj videbabilaj renkontiĝoj, eble vi ŝatus provi la retejon Gemelo.org. Ĝi havas diversajn ludojn en esperanto kiujn oni povas ludi senpage kaj sen konto. La ludoj estas: Verda Ŝtelo Temas pri vortludo pri anagramoj. Ĝi estas bona maniero lerni novajn vortojn en malserioza etoso. https://youtu.be/Cqa8cuCbOv8 Puĉo Puĉo estas kartludo pri blufado. Vi havas du kartojn kun malsamaj povoj, sed neniu scias kiuj kartoj ili estas, do vi rajtas mensogi kaj ŝajnigi havi aliajn kartojn por uzi alian povon. Sed se iu deduktas ke vi mensogas ri povas defii vin. https://youtu.be/-8awqz6xasA Amletero Ankaŭ Amletero estas kartludo pri blufado. Ĝi havas ĉarman temon pri amindumo de princino per amleteroj. https://youtu.be/fqDRBLdfFMI 6 Prenas! Ĉi tiu estas monde konata kartludo. Vi rajtas meti karton en vico, sed se vi metas la 6an karton de la vico vi devas preni ĝin kun ĉiuj ĝiaj punaj poentoj. La Vulpo en la Arbaro Ĉi tiu estas nova kartludo pri prenvicoj por du ludantoj. Se vi konas Briĝon aŭ Keroj vi bone rekonos la mekanismon. Zombiaj Kuboj Simpla ludo kun ĵetkuboj en kiu vi rolas kiel zombio kiu volas manĝi cerbojn. Vi rajtas ĵeti la kubojn tiel ofte kiel vi volas, sed se vi atingas 3 pafojn de pafilo vi perdas ĉiujn poentojn kiujn vi gajnis dum la vico kaj devas ĉesi. https://youtu.be/NOe9iqdWFSM Perfidulo Vi devas kunlabori por rabi bankon. Sed, vi ankaŭ povas perfidi viajn amikojn, fuŝi la rabadon kaj ŝteli ilian monon. Kiun vi fidas? https://youtu.be/XKbSKmq3sYQ Superbatalo Tre malserioza ludo pri sensencaj debatoj. Vi ricevas iun rolulon, ekzemple “avinon sur rultabulo kiu pafas laserojn”, kaj vi devas debati kial via batalanto venkus en ĝismorta batalo kontraŭ alia rolulo.
 18. karaj samideanoj, Saluton! UEA kore petas vin: 1) plenigi la demandaron de UNESKO per Esperanto, kaj disvastigi la alvokon ĉe uea.org/gk/943a1 2) Konsideri pri la ebleco publikigi nacilingve sur naciaj kanaloj la novaĵon, ke ankaŭ Unesko uzas nian lingvon en sia enketo. Mi jam publikigis ĝin ĉine en kelk lokoj: 1 https://www.toutiao.com/i6949709397404779021/ 2 https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404624740232069191 3 https://zhuanlan.zhihu.com/p/363898856 4 https://mp.weixin.qq.com/s/eriy8-11BQPIIxzv_OXezA 5 https://mp.weixin.qq.com/s/jUh6xzImUaG6MoBbLAsGLQ 6 https://mbd.baidu.com/newspage/data/landingshare?preview=1&pageType=1&isBdboxFrom=1&context=%7B%22nid%22%3A%22news_10111526893743526808%22%2C%22sourceFrom%22%3A%22bjh%22%7D Atentu: Bonvolu nepre uzi komputilon por plenigi la demandaron, ĉar sur telefono foje en iuj landoj ne aperas la fina butono “Sendu”. Amike Trezoro Huang Yinbao
 19. Pri "post" mi uzas la nun ofte uzatan "afiŝo" sed tio ne vere plaĉas al mi, kaj emas propon "karto".
 20. Titolo de la retpaĝaro: Votuporangano (Novaĵoj pri Esperanto). URL: https://www.votuporangano.com
 21. Fransoazo

  Espermenso

  Jen kompleta informo pri ESPERMENSO. Organoj: Fejsbuka privata grupo Kanalo en Telegram Grupo en Telegram Nova faka asocio Espermenso 2020-12-31.pdf
 22. Laŭ la petskriba paĝaro: 2021-02-09 Gutenberg Orchestra respondis al la malfermitan leteron "pri la eblo rezigni la varmarkon (2020-136377)" 2021-02-14 la Esperanto-Biblioteko en Ŝimonoseki reagis al tiu respondo per pliaj demandoj 2021-02-15 Gutenberg Orchestra asertis, ke ĝi nun ja rezignas la varmarkon (2020-136377) "エスペラントカルチャーマガジン / ESPERANTO CULTURE MAGAZINE" la nova nomo de la revuo ne enhavos la vorto "Esperanto" (Ĝi tamen enhavos "ESP", sed laŭ Gutenberg Orchestra ne kiel mallongigo de "Esperanto", sed de "Exstra Sensory Perception".) 2021-02-16 La Esperanto-Biblioteko en Ŝimonoseki pri tio skribis:
 23. FraLi

  Vikivojaĝo

  Nun la retejo estas ekster kova stato: http://kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=2787
 24. Por starigo de informa reto pri Esperanto al neesperantistoj UEA kolektas informojn pri la ekzisto de respondeculoj pri informado al la ekstero en la unuopaj landoj. Se vi estas unu el tiuj respondeculoj aŭ konas tian respondeculon, bonvolu informi renato{ĉe}esperanto.org. http://kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=2863
 25. 2021-02-09 la Esperanto-Biblioteko en Ŝimonoseki nekontenta pri tiu deklaro publikigis malfermitan leteron "pri la eblo rezigni la varmarkon (2020-136377)".
 26. Laŭ la retpaĝo de JEI pri la afero: 2020-12-27 JEI sendis malferman leteron "Pri la lanĉo de la anglalingva magazino Esperanto Culture Magazine" (PDF) al Gutenberg Orchestra. 2020-12-28 Gutenberg Orchestra sendis respondon (PDF) permesante, ke JEI publikiĝu tiun respondon. 2021-01-07 JEI kaj Gutenberg Orchestra interdiskutis pri la afero. 2021-01-21 estraro de JEI sendis al Gutenberg Orchestra petleteron, kiu petas la firmaon forigi la vorton “Esperanto” el la titolo de la magazino. 2021-01-27 JEI kaj Gutenberg Orchestra kunsidis, kaj Gutenberg Orchestra esprimis sian intencon daŭre uzi la vorton “Esperanto” en la titolo. 2021-02-08 Gutenberg Orchestra sendis deklaron (PDF) al JEI, ke Gutenberg Orchestra: ja ŝanĝos la nomon de la magazino La novan nomon laŭ la deklaro konas JEI, sed ĝi ŝajne ankoraŭ ne estas publikita. ja ŝanĝos la nomon de la retpaĝo de la magazino (ĝis nun esperantoculture.com) ĉesos malfermi "retan salonon" nomatan "Esperanto Culture Community" petis registron de varmarko "Esperanto Culture Magazine" "nur en la kampo de eldonaĵoj ene de Japanio" per tio havas "nenian intencon limigi eldonagadon de ajna eldonaĵo kun skribo de Esperanto" volas, ke neniu en Japanio eldonu samnomajn eldonaĵojn "nur sekvis la kutimon registri varmarkon por glate irigi komercon, kaj tiu registrado rilatas nur enlande" denove respondas, ke "la supre notitaj principoj validas ankaŭ post la nomoŝanĝo de [la magazino]" Laŭ la deklaro JEI akceptis tiun denovan respondon. "kunhavas grandan idealon pri la progresigo de internacia komunikado kaj kultura interŝanĝo kun JEI, kaj vartos amikan kaj kunlaboreman rilaton kun JEI."
 1. Ŝarĝi pli da aktivado
×
×
 • Aldoni novan...

Gravaj informoj

Por bone funkcii, tiu ĉi retejo uzas kuketojn. Legu la Privatecan politikon de UEA por ekscii kiel ni uzas viajn informojn kaj la Uzkondiĉojn por membriĝi al tiu retejo.