Salti al enhavo

Ĉiu aktivado

Tiu fluo aŭtomate ĝisdatiĝas     

 1. Pli frue
 2. En mia urbo estas du esperantoparolantoj kaj en la regiono eĉ pli. En Januaro mi kreis https://groups.io/g/frali/ kaj jam enestas 7 enskriboj de esperantoparolantoj el pluraj landoj. Ankaŭ vi estas bonvenaj en mia grupo. Legu pli en http://www.frali.net
 3. Kiom da membroj eĉ volas paperan jarlibron ? Ĉu ili estas pretaj pagi la veran koston (redakta, eldona, livera laboro) de la libro? Ĉu mi rajtas rifuzi la libron kaj tile ne pagi por ĝi? Malgraŭ multjara laboro la nova administra sistemo por UEA AKSO ankoraŭ ne estas preta. (Libera folio multfoje skribis pri la problemoj koncerne la retejoj de UEA.) Mi ne certas, sed mi sincere esperas, ke AKSO enhavos ian komunan katalogon de uzantoj (t.n. LDAP-servon) kun memservo. Tiam ĉiu membro mem respondecas pri siaj kontaktinformoj. Sen tiu sistemo la redakta laboro por kolekti kaj ĝisdatigi kontaktinformojn kostas tiel multe, ke nur malmultaj aĉetos la libron.
 4. Jes, vi pravas, ke ĉi tiu forumo estas malviva. Miaopinie la kialo estas, ke oni neniam vere lanĉis la forumon. Oni povas ekzemple decidi, ke oni retpoŝte sendos nur mallongigitajn versiojn de bultenoj ktp. kaj la longaj versioj estu haveblaj ĉi tie. Ĉi tiu forumo ne estas fermita, nur grave neglektita de UEA mem.
 5. Saluton! S-ro Esmeraldo Aparecido de Alencar Lima estas fajrobrigadisto kaj estrarano ĉe Esperanto-Asocio de San-Paulo (contato@easp.org.br).
 6. Saluton, Mia 39-jara filo estas fajrobrigadisto, li lernis E-on kiam okjara. Li skribis: "Mi volas kontakti fajrbrigadistojn el aliaj partoj de la mondo. Kiel mi povas trovi ilin en la esperantista komunumo? Ĉu vi povas plusendi ĉi tiun demandon al homoj, kiuj laŭ vi povas helpi min?". Eble ĉi tiu forumo estas taŭga loko por trovi iujn? Se vi povas sugesti alian lokon kien mi povas sendi lian peton, tiam volonte mi legos vian respondon! Espereble sukcesos trovi liajn samprofesiulojn. Amike, Marc (Vanden Bempt, Belgio)
 7. Unue ĉiu retejo havu minimume du respondeculojn, kiuj scias la administrajn identigilojn kaj eĉ iel konas la sistemon. Ne estas realisme krei iun ligilaron kaj esperi, ke la ligiloj restu aktualaj. Pli bone estas, ke la retejoj kaj ties enhavoj estu serĉeblaj per serĉiloj, ekz. Guglo kaj ties Esperanta versio Kukolo.
 8. Ni diru ekzemple kie eblas atingi la numerojn de Debrecena Bulteno, kiu estas la materia heredaĵo de longa kaj utila esperantista vivo de Tibor Papp ?
 9. Eble venis jam la tempo konsideri la faktojn, kaj eltiri konkludojn, fari novajn demandojn kaj respondojn, provi novajn vojojn. Faktoj: La forumo mortadas, la temoj ne vekas interesiĝojn, la intervenoj raras. Konkludo: La celgrupo ne taŭgas, ĝi ne bezonas tian forumon. Demando: Por kiu uzo utilus la forumo, de kies celata grupo estus envolvebla? Respondo (duba,kaj prova): La UEA instancoj (estraro, landaj asocioj komitato, fakaj asocioj, biblioteko, gazetoj, ....) kaj respondeculoj povus ĉiloke fari siajn publikajn diskutojn, pripensadojn por kiuj (diskutoj, pripensadoj) estus utila la malfermiteco kaj tio, ke iu ajn povas enmiksiĝi. Envolvi la celatan grupon verŝajne ne eblas facile, ja eĉ pri la strategia plano ne evoluiĝis vera diskuto. Se malsukcesus la provo aktivigi la menciitajn tiam, laŭ mia opinio, senutilas ne nur la forumo, sed eĉ la tuta organizo. Do mi pledas por pli malfermita, pli homproksima, pli interaga, pli tujreaga UEA. (Kie UEA signifas ĉiujn ne provizorajn anojn.)
 10. Laŭ mia kompreno, la ĉefa problemo ne estas la libro mem, sed la ĝisdatigado. La Jarlibro bezonas redaktoron, kiu ĉiujare skribas al ĉiuj instancoj listigitaj en la enkonduka sekcio de la Jarlibro, petas ilin ĝisdatigi siajn informojn, kaj tiam korektas tiujn informojn en la libro mem. Se oni volus reteni la delegitan reton, necesus ankaŭ kontroli, ĉu la koncernaj homoj estas ankoraŭ membroj de UEA kaj ĉu ili deziras resti kiel delegitoj. Verdire, mi neniam trovis la delegitan reton utila en si mem, sed ofte ĝi estas utila por serĉi adresojn de specifaj homoj. Kompreneble tiuj informoj povus ankaŭ troviĝi en retejo anstataŭ en libro. Sed nuntempe se, ekzemple, oni devas skribi al ĉiuj LA aŭ FA, necesas iom pene sarki tiujn informojn el la retejo de UEA. La adresoj ne estas simple listigitaj, sed necesas sekvi iom komplikan proceduron por atingi ĉiun unuopan adreson. Krome, neniu plu ĝisdatigas ilin, do verŝajne ili iom post iom fariĝas pli kaj pli eksdataj. Krome, supozeble neniu plu aldonas novajn Fakajn Asociojn. La FA ankoraŭ pagas kotizon al UEA kiel kunlaborantaj asocioj, sed unu el la avantaĝoj de tio estis, ke iliaj nomoj poste aperis en la Jarlibro. Apenaŭ plu havas sencon por FA pagi sian kotizon kiel kunlaboranta asocio.
 11. MI proponas, ke la papera jarlibro aperu almenaŭ ĉiun x-an jaron, kaj ricevu ĝin almenaŭ tiuj, kiuj dum tiuj jaroj daŭre estis anoj de UEA. . Ekzemple x=5.
 12. Belega kaj apoginda iniciato. Ĉu vi jam sukcesis kontakti ĉiujn ukrainojn el la datumbazo de UEA ? Mi povas helpi telefoni al kelkaj el ili. Mi ĵus petis ĝiri mian saldon de 79.61 Eŭroj konto Espero por Ukrainio. Tio ne estas granda sumo, sed pluraj esperantistoj helpos, ni certe sukcesos helpi ukrainojn en riska situacio. amike Emiljo
 13. En paĝo 137 de la revuo ESPERANTO, la tria granda defio en 2022 estas "lanĉi la strategian laborplanon". Post la forumo tiuteme en Montrealo, kiel statas la afero ? Krom la afiŝo de Dennis ĉi-supre, mi ne vidas informojn, diskutojn en la reta forumo de UEA. Sanon kaj Feliĉon al ĉiuj - kaj tre bonan jaron inter du UK-oj Jean-Claude Roy
 14. Plej sincere (ech patose, se vi preferas) antau kelka tempo mi nostalgie trafoliumis presitan jarlibron de UEA. Iom tro diligente ne nur trafoliumis, sed iam ech traligis la enhavon de la unua parto de almenau unu el ili. En najbara diskutejo mi lanchis ideon (certe tute ne novisman) pri Jarlibra Apo. Jen https://forumo.uea.org/temo/134-jarlibra-apo/
 15. La retkurso de parolarto #forlaflatado - lernu prelegi en 10 simplaj paŝoj havas alian, nun konstantan ligilon: https://www.udemy.com/course/forlaflatado/ Al ĝi aliĝis ĝis nun 161 personoj el 42 landoj. Ĝi konsisteas el videoj kaj tekstomaterialoj. Ankaŭ edukado.net havas multajn retkursojn cetere ankaŭ senpagajn: https://edukado.net/klerigejo En la kategorio Liberaj Studoj ekzemple estas 10 kursoj kaj entute 49 lecionoj. Ili konsistas el tekstomaterialoj. Ankaŭ TEJO ofertas kursojn: https://akademio.tejo.org/ Temas pri Aktivula Akademio. La kursoj konsistas el tekstomaterialoj. Ĉu ekzistas aliaj?
 16. Hieraŭ dum la diskutado pri Strategio en la kunveno de la Komitato, Duncan substrekis la gravan rolon de PRITAKSADO en strategio. Prave. Al tio mi aldonos MEZURADON. Tiuj du konceptoj ne samas, tamen bona elirpunkto estas, UEA-nivele, krei sistemon MEZURADON kaj RAPORTADON. Mezurado, baze; pritaksado, poste*. Tia sistemo estas nia SPEGULO, kun nombroj komprenataj espereble de ĉiuj agemuloj. Tiurilate, ni bezonas informadon pli ofte, kaj pli agadokampe, pli vaste. Ne nur ene de UEA-ujo, sed ekstere, en Esperantujo kaj ekster Esperantujo, ekzemple kiel statas la kvanton da lernantoj en Duolingo. Ne vortoj, statistikoj. Ne multloke, sed unuloke, facile alireble. Ne nur membro-nombro, kaj kongreso-aliĝoj, multe pli. La sistemo povas komenci ete, kaj laŭ la bezonoj de ĝiaj uzantoj (por la estradaj bezonoj, por la eksteraj informado-bezonoj), ĝi povas kreski, ĉiam kun la ideo enmense: Kiom valoras tiu aldona informado rilate al tiom kiom ĝi kostas. *La konceptoj PRITASKADO kaj MEZURADO paralelas en Lingvo-Testado, kaj simile en Ekonomio, Komerco. La kerno estas mezurado, ĉefe nombra, kaj sur tiu bazo konstruiĝas pritaksado. Tamen vi povas havi mezuradon sen pritaksado (nur kvanta aliro), kaj pritaksado sed mezurado (nur kvalita aliro).
 17. Artikolo aperinta en la revuo Esperanto, Julio-Aŭgusto 2022 https://uea.org/revuoj Duncan Charters, Prezidanto de UEA Unu el la taskoj de strategia planado estas konstati, kion ni sukcesis fari en nia konstanta agado per niaj nunaj rimedoj, kaj kie niaj streboj lamis. Sekve, kiel ni reorientu la laboron por realigi strategiajn celojn pli longdaŭrajn rilate la ĝeneralan akcepton de Esperanto kaj la plifortiĝon de ĝiaj lernado, uzado kaj agnoskataj atingoj? Kiaj strukturoj subtenos tiujn celojn, kaj kiel ni disponigu por ili la bezonatajn rimedojn? Ekzemplo de sukceso por kiu ni povas krei strukturon por subteni similajn iniciatojn en aliaj landoj kaj regionoj, estas la latinamerika projekto por krei Amikojn de Esperanto kaj proponi al ili bone organizitajn retkursojn kun sindediĉaj talentaj instruistoj. El tiu raportita eksperimento rezultis novaj esperantistoj, pli da membroj de TEJO kaj UEA, kaj partopreno de novuloj en niaj Virtualaj Kongresoj. Dediĉita internacia laborgrupo, inkluzivanta reprezentanton ekzemple el la Kolombiaj organizantoj, povos analizi la sukcesojn, rekomendi plibonigojn kaj doni subtenon al similaj iniciatoj. Ekzemplo de situacio ne tiel sukcesa kaj bezonanta renovigon estas la stato de pluraj Landaj Asocioj, ofte spegulata en ilia neĝisdataj aŭ apenaŭ funkciantaj retejoj. Ankaŭ por tio laborgrupo povus ekzameni la sukcesojn de aktivaj Asocioj kaj organizi rimedojn por subteni malpli aktivajn, kaj konsili pri kreo de allogaj retejoj, kiuj listigu rimedojn kun ligiloj por novaj serĉantoj, kies intereso povos aktivigi la jamajn membrojn. Kiuj estu la kernaj agadoj al kiuj ni dediĉu konstantajn tempon kaj rimedojn? La modelo dum jardekoj estis uzo de niaj financaj rimedoj por doni salajratajn servojn al la membroj de UEA el la kotizaj kaj donacaj kontribuoj de la membraro. Ni estas nun meze de signifa transiro por nia Asocio, kaj precize pro tio aktualas Strategia Planado kaj la novaj perspektivoj, kiujn ni bezonas por ne postresti nian ŝanĝiĝantan mondon. Dum jardekoj ni kutimiĝis al salajrobazita ĉeesta administrado de UEA el fiksloka Centra Oficejo, kiun necesis daŭre prizorgadi. Akompanante multegajn asociojn, kiuj trovis sin en simila situacio, UEA renaskiĝas en virtuala modelo, uzanta niajn kolektivajn talentojn, kie ajn en la mondo tiuj troviĝas. Ni ĉiam pli atentas akiron de financaj rimedoj ekster nia membraro, kiuj vidigos niajn celtrafajn kontribuojn al la interesoj de dezirataj kunlaborantoj. Tio ne signifas ke UEA ne daŭre donu servojn al siaj membroj. Ni celu fari la Asocion eĉ pli utila, alloga, efika por lernintoj de nia lingvo. Tamen unu ĉefa orientiĝo estu la kreo kaj subteno de novaj uzantoj de la lingvo kaj favorigo de la tutmonda opinio pri Esperanto. Tio necesigas celgrupojn, kiuj eventuale dum jaroj kunlaboru por ekspluati la kondiĉojn kie ni havas realisman perspektivon por ion signifan atingi. Ekzemplo de projekto kun granda potencialo por la estonta disvastiĝo de Esperanto estas subteno de iniciatoj en bazlernejoj kaj aliaj niveloj de edukado. Necesas strukturo en kunlaboro kun ILEI kaj TEJO, por profiti pozitivajn kondiĉojn kaj krei novajn. La situacio estas pli favora ol iam ajn antaŭe pro pluraj faktoroj: la rapida evoluo kaj akcepto de virtuala instruado rezulte de la pandemio kaj novaj teknikaj rimedoj kiel Zoom; la evoluo de lingvoinstruaj metodoj por neĉeestaj klasoj; la kreo de miloj da partneraj klasoj inter lernejanoj kaj studentoj de diversaj landoj; sukcesaj interklasaj eksperimentoj pri lernado de Esperanto, kiel tiu de Amsterdamo kaj Parmo; la pli granda agnosko de Esperanto kiel valida enkonduko al lingvolernado (kion profitas la Multlingva Akcelilo); la movado por subteno de Interkultura Kompetento kiel unu el la kernaj celoj de lingvolernado, kaj la aparta taŭgeco de Esperanto por tion instrui pere de egaleca komunikilo. Por atingi sukceson, necesas dediĉita grupo, kiu kunigas inform-materialojn kaj dum jaroj daŭre ekspluatas kontaktojn kaj provizas per ĉio, kion bezonas instruistoj kaj lernejoj por pravigi kaj starigi tiajn kursojn, eventuale organizi kolokvojn, prezentadojn dum lingvoinstruaj konferencoj, kreon de efikaj studoj pri la nuntempa efikeco de instruado de Esperanto en partneraj klasoj kaj artikoloj por profesiaj revuoj. Fokusita laboro kun partopreno de profesiaj instruistoj donos ŝancojn por kiuj ni ne estas organizitaj ĝis nun. Por la Universala Kongreso en Montrealo Komitatanoj montris intereson pri la restarigo de la kutimaj duhoraj Komitataj forumoj pri diversaj aspektoj de nia agado, la “4 K-oj”: Konsciigo, Kapabligo, Komunumo kaj Kunordigo. Tiuj kategorioj venis de antaŭa strategia planado kaj ni povos taksi ilian utilon kiel organizilon de niaj agadceloj dum la Montreala UK. Ni en junio ankoraŭ organizas la Komitatajn kaj aliajn kunsidojn, do la strukturo ne estas findecidita. Mi tamen proponas organizi frue en la Kongreso similan forumon pri Strategia Planado, kaj tiu fokuso informu kaj donu kuntekston al la postaj forumaj diskutoj. Unu el niaj celoj estu identigi dum la Kongreso, kiuj estu kernaj projektoj al kiuj povos aliĝi aktivaj kunlaborantaj membroj. La laboro daŭros post la UK en la reta Forumo de UEA. Por prepari vin, legu la Estraran raporton en la junia numero de la revuo Esperanto por konatiĝi kun la jama agado, kaj ĉiuj interesitaj Kongresanoj estas invititaj al la forumo pri Strategia Planado dum la UK, kaj partopreni en la postaj retaj diskutoj en la Forumo de UEA ĉe: https://forumo.uea.org/forumo/70-strategia-laborplano.
 18. Kara Juha, koran dankon pro via komento. Ni gxojas, ke vi bonvenigas la starigon de kongresa apo. Jen la adreso de la Kongresa Apo: https://uk2022.glideapp.io/ Nu, pri la termino apo oni povus ja diskuti. Vidu, la retejo, kiu ofertas la servon, parolas pri apo: https://www.glideapps.com/ Videble multaj organizajxoj uzas tiun servon: https://www.glideapps.com/customers
 19. Hodiaŭ mi eksciis, ke por la 107-a UK en Montrealo oni lanĉis kaj ciferecan kongresan libron kaj kongresan apon. Ege bone! Bedaŭrinde la nomo de la kongresa apo estas misgvida. Ne temas pri aplikaĵo, ne eĉ pri enkorpigita retumilo sed pri legosigno, kiu malfermiĝas en la defaŭlta retumilo en la aparato. La maniero kiel oni lanĉas tiun legosignon estas legosignilo., angle bookmarklet. Legu pli ekz. en la angla Vikipedia artikolo.
 20. Jen novaj informoj lastatempe senditaj de Duolingo. La firmao volas, ke Duolingo-eventoj fakte estu lecionoj: Can you believe we’re halfway through 2022? We’ve accomplished so much together already. Since the start of the year, we’ve hosted over 15,000 events and helped 130,000 attendees improve their speaking skills. We’ve also launched a number of changes this year, including a brand new homepage design and updated Zoom meeting features to keep you more secure. Today, we’re excited to share an update to our platform: Duolingo Events is now Duolingo Classes! We’ve seen how your conversations, lessons, games, and experiences help learners make real progress on their language goals with a quirky, fun, and engaging Duolingo twist. By updating our name to Classes, we help communicate how impactful these experiences are, and help you attract even more learners to your events. Why Classes? Here are a few key reasons this change is a win for hosts and attendees: “Classes” better reflects what learners already love about events: experienced hosts, focused sessions, and rewarding and regular progress. During our research with learners, many of them referred to the events they already attend as classes. ”Classes” better reflects what hosts already offer learners: creative and structured group learning, personalized feedback, and support to reach their goals. ”Classes” drives better outcomes: we ran an experiment to discover how learners respond to “Classes” instead of “Events”. Turns out, they respond incredibly well -- site visits increased by 60% and unique attendance by nearly 20% What’s changing? Here are some things to look out for: Our Homepage URL will become classes.duolingo.com instead of events.duolingo.com. Previous page URLs will automatically redirect to our new domain. Our team email will become classes@duolingo.com. Emails to our previous email events@duolingo.com will automatically redirect to our new domain. “Duolingo Events” and “events” will be phased out and updated to “Duolingo Classes” and “classes.” What does this mean for hosts? Don’t worry — you don’t need to make any changes to how you host today! Your fun, creative and unique ways of hosting still belong here. By better reflecting the learning experiences you already offer, we expect to see more RSVPs and attendees at your classes. As always, our team continues to work on many updates to help you succeed in bringing language learners together whether you’re a host who chooses to volunteer their time, or a host who chooses to charge for their efforts. Send us an email at classes@duolingo.com or join us for office hours anytime you have questions. Best, Your Duolingo Classes Team Empower global learners to practice speaking together https://classes.duolingo.com
 21. La forumoj en Duolingo parte malaperis parte estas ŝlositaj por novaj komentoj (legu la artikolon en Libera folio) ekde la printempo. Entute Duolingo restrukturas sian komercon, ĉar ĝi nuntempe estas borsa kompanio, kiu ne povas dependi de volontuloj. Kontraŭ tiu fono ĉu ĉi tiu partneco ankoraŭ validas?
 22. Mi neniam diris ke mi ne plu volas gastigi eventojn, male, ni plu organizas eventojn kaj anoncas ilin diversmaniere (eventaservo, facebook, ktp). La problemo estas ke Duolingo malpermesas al mi anonci niajn eventojn per Duolingo Eventoj, ĉar niaj eventoj estas malfermataj al ĉiuj kaj Duolingo permesas nur anonci eventojn rezervitajn al ĝiaj membroj. Konkludo: malaperas rimedo por allogi la lernantojn de Duolingo al nia movado.
 23. La Universitato Jacobs en Bremen malfermiĝis por gastigi centon da rifuĝintoj el Ukrainio. La informo estas en la germana: https://www.butenunbinnen.de/videos/jacobs-university-hilfe-fuer-fluechtlinge-ukraine-krieg-wissenschaft-100.html Aldone pluraj profesoroj ankaŭ pretas subteni doktoriĝajn aŭ postdoktoriĝajn esploristojn. La esperantisto Francesco Maurelli pretas helpi pri tio. Ukrainaj interesatoj bonvenu kontakti la helpo-servon per helpo-servo@groups.io.
 24. Ivo Miesen ankaŭ faciligis la informon de la Nederlanda Asocio de Bankoj por akirado de nederlanda bankkonto por tiuj, kiuj rifuĝintas el Ukrainio al Nederlando. La informoj estas en la angla: https://www.betaalvereniging.nl/en/ukraine/.
 25. Kunlabore kun la Delegito de UEA Christian Lavarenne, ni informas, ke en la vilaĝo Montboucher de la franca departemento Creuse, nederlanda geparo, komencantoj antaŭ kvino da jaroj, informis, ke ili pretas hejme gastigi ukrainan familion (tamen ne pli ol kvar-personan familion). Ambaŭ geedzoj emeritiĝis (ŝi antaŭ nur kelkaj monatoj) kaj ambaŭ estos disponeblaj por zorgi pri la gastoj. Christian Lavarenne estas la kontakthomo por peri kontaktojn kun la gastigema paro. Li estas atingebla per la retadreso chlavarenne@gmail.com. Creuse estas trankvila, kampara departemento. Se estas ukraina familio interesata, ili povas telefoni al Christian. Ankaŭ li disponeblas por helpi la gastojn (estas malpli ol 8 km inter lia vilaĝo, Saint-Pierre-Chérignat, kaj Montboucher, kiu siavice per aŭtomobilo estas 8-minutojn for de la urbeto Bourganeuf, kun ĉ. 3000 loĝantoj, kun vendejoj pri ĉio necesa kaj kun ĉiusemajna foiro, lernejo ktp. La gastigema paro decidis lerni Esperanton antaŭ kvino da jaroj, sed ne daŭrigis, do la komunikado ne povas okazi plene en Esperanto, sed tio povas esti instigo reveni al la lernado. Christian ĉiel ajn disponeblas. La paro ankaŭ parolas la nederlandan, la francan kaj la anglan.
 1. Ŝarĝi pli da aktivado
 • Bulteno

  Ĉu vi deziras esti ĝisdatigita, kiam ni havos novaĵojn?
  Aboni
×
×
 • Aldoni novan...

Gravaj informoj

Por bone funkcii, tiu ĉi retejo uzas kuketojn. Legu la Privatecan politikon de UEA por ekscii kiel ni uzas viajn informojn kaj la Uzkondiĉojn por membriĝi al tiu retejo.