Salti al enhavo

Fernando Maia Jr.

Administrantoj
 • Enhaveroj

  5
 • Aliĝis

 • Laste vizitis

Komunuma reputacio

1 Neŭtrala

Pri Fernando Maia Jr.

 • Naskiĝtago 03/24/1983

Lastatempaj vizitantoj al profilo

476 profilvidoj
 1. Karaj membroj de UEA, La Komitato, la Estraro kaj la Komisiono pri Financo de UEA nuntempe kunlaboras por alveni al decido ĉu disponigi por vendo la nunan oficejan domon de la Asocio, kiu troviĝas en Roterdamo ĉe la adreso Nieuwe Binnenweg 176. Sekvante sian statutan mision, la Komitato decidis por ne okazigi Ĝeneralan Voĉdonon pri la temo, tamen, komprenante la intencon de la neaprobita propono por Ĝenerala Voĉdono, la Estraro decidis uzi la Forumon de UEA kaj la diskutliston UEA-membroj por starigi spacon por ke ĉiuj membroj sentu sin bonvenaj ankaŭ prezenti demandojn aŭ doni siajn opiniojn pri la temo. Tiel UEA klopodas malfermi la debaton al sia membraro, konservante la decidon al sia Komitato, la supera organo de la Asocio, sed ĉiumaniere konsultante la membraran komunumon, kio devas kontentigi ankaŭ niajn sindonemajn komitatanojn. Okaze de tio, ke ne ĉiuj povas esti plene informitaj pri la temo, ni preparis la jenan resumon por utili kiel bazo: 1) En 2020, post rekomendo de sia Komisiono pri Financo, la Komitato jam estis decidinta por ludono de la nuna oficeja domo, kio igis la Estraron kaj la Ĝeneralan Direktoron komenci la laborojn por disponigi la domon. Tio povus ĉiel ajn kaŭzi ŝanĝon de adreso al la Centra Oficejo. 2) Kadre de la laboroj por ludono montriĝis, ke UEA unue devas signife reformi la domon por povi ludoni ĝin. Aldone novaj leĝoj en Nederlando nun postulas, ke la domo havu pli kvalitan energinivelon. Normale la domo kostas al la Asocio jare inter 20 000 kaj 30 000 EUR kaj la kostoj por ĉiuj postulataj ŝanĝoj povas laŭ fakaj studoj superi 200 000 EUR, se oni analizas la entuton de la bezonoj. La domo ne plu estas uzata kiel antaŭe kaj tio venigis al la opcio disponigi la domon por vendo. 3) Sendependaj makleristaj taksadoj indikis, ke la valoro de la domo nuntempe estas ĉ. sub 1 miliono da EUR kaj UEA jam ricevis unu aĉetproponon de 1 075 000 EUR. Najbara domo pli kvalita ol la nia estis vendita kontraŭ 1 200 000 EUR. Nia domo ne estas nova, ĝi ne povas nuntempe esti destinita por loĝuzo, ĝi postulas reformojn kaj estas en la kategorio de la plej malaltkvalita energinivelo. La referencita vendita domo, pli granda ol la nia, estis renovigita kaj havas la plej altkvalitan energinivelon. Tio konfirmas la menditajn taksadojn de la sendependaj makleristoj kaj fakuloj. 4) La Komisiono pri Financo, la Estraro kaj la Komitato, subtene de la Ĝenerala Direktoro de UEA, profunde analizas la temon ekde 2018. La Komisiono pri Financo, la Estraro kaj la Ĝenerala Direktoro de UEA rekomendas al la Komitato la disponigon por vendo. Nun alvenis la momento, en kiu la Komitato debatas por findecidi ĉu disponigi por vendo la domon. 5) Ĉiuj oficialaj informoj pri la temo estas alireblaj ĉe la teko Komitata Elŝutejo, en la retejo de UEA, aŭ estis publike donitaj al la Komitato dum kusidoj aŭ retpoŝte per la diskutlisto Komitato de UEA. Laŭ la planoj la vendo de la domo ne signfas, ke UEA ŝanĝos sian sidejon, kiu daŭre restos en Roterdamo. Sur la sama strato, ĉe la numero 430, UEA posedas alian konstruaĵon, 4-etaĝan: la superaj etaĝoj estas apartamentaj kaj ludonataj, kio donas renton al UEA. La teretaĝo estas por komerca/oficeja uzo kaj estas disponebla por starigo de nova oficeja spaco por la Asocio. La spaco konvenas por la nunaj oficejaj aktivecoj de UEA (kaj TEJO). Tiu konstruaĵo jam havas la plej altkvalitan energinivelon kaj ne postulas grandajn reformojn. Laŭ decido de la Estraro de UEA tiu mesaĝo estas malfermo de spaco al membroj, ĉar la temo povas al multaj esti kara. Ankaŭ la komitatanoj povas profiti de la partopreno de membroj. Ni firme petas, ke la eventuala partopreno de ĉiuj interesatoj okazu aferece, enhave kaj respekte, kiel ĉiuj ni meritas. La kontribuoj povos esti uzitaj por konstruo de dokumento kun demandoj kaj respondoj. Ni antaŭdankas al ĉiuj kaj sincere dankas pro ĉies membreco en UEA, kio estas esenca por la daŭrigo de nia laboro.
 2. La 14-an de aŭgusto la Komitato de UEA kunside diskutis agadplanon de la Estraro por daŭrigi la financan resanigon de la Asocio. La agadplano spegulas instrukciojn donitajn de la Komitato al la Estraro pasintjare, surbaze de rekomendoj de la Komisiono pri Financo kaj interkonsiliĝe kun la Ĝenerala Direktoro. La raporto pri la agadplano estas publike alirebla en la komitata elŝutejo (https://uea.org/teko/komitato) sub la nomo Raporto pri financa resanigo (2021-08-16). La raporto pri la agadplano, resume, traktas pri: (1) agado por subvencipetado, ĉe malsamaj subvencidonantoj aŭ programoj kaj kunlabore kun diversaj partneroj, i.a. kontrakte kun la profesia entrepreno Kosmo Strategio kaj kun engaĝiĝo de landaj kaj fakaj asocioj (momente nur de Eŭropo); (2) laboroj kaj vizio de la Estraro kaj Ĝenerala Direktoro pri investagado, inkluzivante la bezonon ŝanĝi la risko-profilon de UEA kaj la akiron de konsilado de sperta esperantista profesiulo pri investado (la kanadano Garry Evans); (3) movo de du laborfakoj (Kongresa Fako kaj Libroservo) el la Centra Oficejo (CO) en Roterdamo al stabo en Slovakio, en nova funkcia strukturo: kontraktonte kun la teamo de Edukado@Interreto por plenumo de la laborfakaj taskoj, kun signifa redukto de la administraj kostoj kaj strategia uzo de aliaj eventoj por akceli vendojn de libroj; (4) laŭkontrakta transdono de la Arĥivo de UEA kaj parto (neduoblaĵoj) de la kolekto de BHH al la Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno (IEMW), por profesia prizorgado fare de la Aŭstria Nacia Biblioteko; (5) kaj fine vendo de la oficeja domo en Roterdamo kiel alternativo al ludono, laŭ ricevita aĉetpropono de 1 075 000 EUR, favora al UEA laŭ analizo de sendependaj profesiaj makleristoj. Specife pri la vendo de la nuna sideja domo la Komitato ankoraŭ devas diskuti, analizi kaj decidi. La vendo konsiderindas kiel alternativo, ĉar la domo postulas ampleksan kostan renovigon antaŭ ol disponeblo por ludonado. Gravas kompreni, ke ĉiel ajn la disponigo de la sideja domo ne signifas movi la sidejon de UEA el Roterdamo. UEA posedas alian konstruaĵon en la sama strato de la CO, nome la Volontula Domo (VolDom), kies teretaĝo estas uzebla por oficejo kaj povas fariĝi la nova oficeja adreso de la Asocio. La VolDom estas profitodona al UEA kaj la rekomendo estas ĝin plu posedi. La Administra kaj Financa fakoj de la CO (kaj la CO mem) daŭre restos ligitaj al Roterdamo. UEA restos en Nederlando kaj devos ampleksigi la kunlaborojn kun sia Landa Asocio, Esperanto Nederland, kaj kun aliaj lokaj partneroj, kun aparta atento pri volontula programo kaj pri la Katedro Interligvistiko kaj Esperanto en la Universitato de Amsterdamo. Kadre de tiuj ŝanĝoj oni ankaŭ devos trovi loĝlokon por la parto de BHH, kiun daŭre posedos UEA. La kontrakto kun IEMW estas por garantii al la Arĥivo kaj al parto de la kolekto ne nur profesian pritraktadon, sed efektive protekton kaj konservon, ĉar nuntempe la materialo de BHH kuŝas nekatalogita kaj praktike nekonsultebla en la CO. La agadplano antaŭvidas provizoran sendon de la kolekto ankaŭ al Slovakio, en situo 3 horojn dista de Vieno, kio povas utili al esploristoj. Tamen esploroj pri la estonteco de BHH daŭre okazas. La Komitato retraktos la temon en sia kunsido de la 18-an de septembro, spektebla pere de UEAviva (https://www.youtube.com/UEAviva). La komunumo, ĉefe membroj, estas bonvenaj esprimi sin ĉi tie en la Forumo de UEA, en la diskutlisto UEA-membroj, en la grupo de UEA ĉe Facebook kaj en la grupo de UEA ĉe Telegram. Surbaze de la diversaj diskutoj la Estraro realtempe konstruas dosieron pri Demandoj kaj Respondoj pri la Financa Resanigo: https://mallonge.net/FRS-DkR. Interesatoj pri la situacio de UEA, kiuj ankoraŭ ne estas membroj, estas bonvenaj aliĝi per la reta aliĝilo: https://uea.org/alighoj/alighilo. Ligiloj Diskutlisto UEA-membroj: https://groups.io/g/uea-membroj aŭ uea-membroj@groups.io; Grupo de UEA ĉe Facebook: https://www.facebook.com/universala.esperanto.asocio; Grupo de UEA ĉe Telegram: https://uea.telegram.org.
 3. La Sveda Akademio (Svenska Akademien) estis fondita en 1786. Ĝi havas 18 seĝojn (membrojn). Ĝia devizo estas Talento kaj Gusto aŭ Snille och Smak, svede. Ekde 1791 ĝi eldonas la gazeton Post-och Inrikes Tidningar (PoIT), oficiala ŝtata sveda registara gazeto fondita en 1645. Ĝi eble estas la plej malnova ankoraŭ aperanta gazeto de la mondo. La jarkoleko de 1645 ĝis 1721 estas ciferecigita de projekto Tiden (ĉ. 2001) por la Reĝa Biblioteko en Stokholmo. En 2007 ĉesis aperi la papera formato kaj de tiam ĝi aperas nur sur la interreto. Oni presas laŭ Vikipedio nur tri ekzemplerojn por la universitatoj. La Sveda Akademio ankaŭ publikigas unuvoluman vortaron nomatan Svenska Akademiens ordlista (SAOL) kaj multvoluman vortaron similan al Oxford English Dictionary, nomatan Svenska Akademiens ordbok (SAOB). De 1901 la Akademio decidas ĉiujare, kiu ricevu la Nobel-premion pri literaturo (Nobelpriset i litteratur) donata laŭ la testamento de la granda donacinto Alfred Nobel. La Nobel-premio pri literaturo estas ne malkonata temo en Esperantujo. Se oni volas iom scii pri la Akademio per pli malpli aktualaj artikoloj en Esperanto troveblaj rete, jen du rekomendoj ĉe La Ondo: (2019) https://sezonoj.ru/2019/12/nobel/ kaj (2018) https://sezonoj.ru/2018/11/kirschstein-2/. Iom da skandaloj, iom da repuriĝo? Leganto juĝu. Pri la indeco al Esperanto ĝui lokon en tiu premio jen du rekomendoj: (La Ondo, 2018) https://sezonoj.ru/2018/11/johansson-3/ kaj (Libera Folio, 2018) https://www.liberafolio.org/2018/11/29/nobelo-au-stultajo/. En la unua la svedo Sten Johansson trovas neinde rekomendo pri Esperanto al Nobel-premio. En la dua la italo Carlo Minnaja portas alian perspektivon. Du grupoj, kiuj nature ligiĝas al tiu afero estas la Esperanta PEN-centro kaj la Akademio Literatura de Esperanto (ALE), antaŭe EVA. Per tiu ĉi afiŝo en la Forumo ni kreas spacon en UEA por diskuti la temon. Kion devus fari UEA tiurilate? Ĉu enplektiĝi por (re)krei la terenon por esperantaj verkistoj en la Nobel-premia afero? Aŭ entute ne enmiksiĝi? Kelkajn rimarkojn por provoki pensojn kaj diskutoj vi legas sekve: a) ĉu UEA devus strebi al kreo de rilatoj kun la Sveda Akademio aŭ la akademianoj individue? Ĉu indus plani konsciigan agadon pri la nuntempo de Esperanto al la Akademio ĝenerale kaj al unuopaj akademianoj? Ĉu iam estis artikolo Esperanto-rilata en PoIT? Ĉu indas labori por apero de artikolo pri Esperanto en PoIT? b) Minnaja proponas, ke E-literaturo estu tradukita nacilingven por konsciigi pri la valoro de Esperanto. Svedio ĝuas unu el la plej viglaj libro-merkatoj de la mondo. Ĉu ne indus kunordigi aperigon de niaj juveloj ekz-e en la svedan por konsciigo pri Esperanto cetere en socio lego-amanta kiel la sveda? Kion vi opinias? Vizitu ankaŭ la afiŝon pri Esperanto en Svedio:
 4. La situacio de la Esperanto-movado en Svedio fariĝis lastatempe kelkfoja temo en UEA. Tiu temo tuŝas almenaŭ kvin grupojn: la kunlaborantojn de la laborfako Landa Agado, la Eŭropan Komisionon de UEA, la Komitaton de UEA, TEJO-n kaj svedajn aktivulojn mem. Ofte la rimarkoj troviĝas je tio, ke la movado en Svedio maljuniĝas kaj la nombro da svedaj membroj en UEA reduktiĝas. Ĉu vere? Kion vi opinias pri tio? Se vi konsentas, kion devus fari UEA kaj ĉiuj interesatoj pri la temo? Kiel fartas kaj kion faras la sveda junularo kaj TEJO mem rilate tion? Se la afero ne estas zorgiga, tamen kion oni povas fari por ĉiel ajn plibonigi la aferon en Svedio? Sube por helpi la diskutojn estas kelkaj informoj. Pri Svedio oni povas resume legi en la dokumento de UEA "Landa Parad'", kreita kaj zorgata de la eks-vicprezidanto kaj nuntempa komisiito de UEA pri Landa Agado (2019-2022), Stefan MacGill: http://aktivulo.net/eo/eko/landa-parad-europo. SVEDIO - Landkodo: SE. Mono: SEK (korona). Telefonkodo: 46. Ĉefurbo: Stokholmo. Kategorio en UEA: 5 (MB 44 EUR). Areo: 450,3 mil km2 (55-a en la mondo) Loĝantaro: 10,1 milionoj (89-a); 2 milionoj en la ĉefurba areo. Denseco: 22 homoj/km2 (196-a en la mondo). Porkapa MEP: po $ 50.687 do en la 13-a loko en la mondo. Vikipedio: E-paĝo ekzistas kaj ampleksas, senkritika, aktuala. Landa Asocio: Sveda Esperanto-Federacio (SEF), 1906 (aliĝo al UEA en 1933). Prez. Puff Östling. Membroj (AM+IM) 2019: 318 (En SEF 244); 2018: 321 (En SEF 275). LA-rekono: Svedio gajnis Trofeon Fyne de UEA pro elstara agado dufoje: en 1975 kaj 2001. LA-adreso: Poŝtkesto 2276, SE-103 17 Stokholmo. LA-retadreso: svenska <ĉe> esperantoforbundet.se. LA-hejmpaĝo: www.esperantoforbundet.se en la sveda kaj Esperanto. Organo: La Espero (4 n-roj), p/a SEF. Membraro en UEA. 2019: 74. 2018: 76. 2017: 126. FC 2019: 0 2018: 0. 2017: 0. DM: en 2020: 30. Membroj kiel milionaĵo de la popolo (2018): 27,22 (LA); 8.81 (IM de UEA). Ĉefdelegito: Lief Holmlund en Skellefteå. Kotizperanto: La ĈD. Komitatano de UEA: Louise Åkerlund (A) Sidejo: Adreso en Stokholmo; estas oficejo kun libroservo kaj kunsidejo. Delegitoj: 21 personoj (1 ĈD, 9 D, 1 VD, 14 FD) en 17 urboj. Aliaj asocioj: TEJO (sekcio SEJU), ILEI (sekcio), Agneta Emmanuelsson. Plio: E-centro kaj kursejo en Lesjöfors (okcidenta Svedio). Internaciaj aranĝoj: la 26-a UK en 1934; la 33-a UK en 1948 en Malmö; la 18-a IJK en 1962 en Ystad; la 25-a IJK en 1969 en Tyresö (kiu naskis gravan Deklaracion); la 65-a UK en 1980; la 47-a IJK en 1991 en Karlskoga; la 88-a UK en 2003 en Goteborg; la 35-a IIK en 2003 en Lerum; la 59-a IJK en 2003 en Lesjöfors; la 11a AMO-seminario en 2015 en Uppsala. Fama kunsido pri strategio en informado en Frostavallen en 1956 naskis gravan Principaron: https://eo.wikipedia.org/wiki/Principaro_de_Frostavallen. Aktualigo (escepte pri membroj) julio 2019. IM-oj de UEA hodiaŭ (29/06/2020): 62. Se vi estas svedo kaj ankoraŭ ne estas membro de UEA por 2020, konsideru tion fari. Pli bone faru per la nuntempa aliĝilo al la Virtuala Kongreso de Esperanto, ĉar vi povos ĝui ĝin senpage: http://vk.mondafest.net/uea-vk/. Donacojn por plenumi agadojn por Svedio oni povas fari al la Fondaĵo Eŭropo de UEA, notante <<por Svedio>>: https://uea.org/alighoj/donacoj/europo. Tiu diskuto okazas i.a. kiel rezulto de la 65-a AMO-seminario, okazinta kadre de la Monda Festivalo de Esperanto.
 5. Saluton, Mirejo! Ankaŭ mi ĉeestos la 7-an AKE en Buĵumburo. Kiel Vicprezidanto de UEA kaj respondeca pri la fako Eksteraj Rilatoj en la Asocio, mi ne nur gratulas pro la AMO-seminario sub la temo Eksteraj Rilatoj kiel ankaŭ ŝatus kontribui. Mi havas kiel personajn spertojn pri ER: - Platformo IKRJO, kiu kunigas internaciajn junularajn organizojn kaj funkcias kiel la pertanto inter la junularaj internaciaj organizoj kaj UN/Unesko (mi kunlaboris por la enirigo de TEJO en ties gvida organo, la "Taskforto" kaj me reprezentis TEJO-n tie dum 2014-2015); - Celoj por Daŭripova Evoluigo: mi laboris kadre de IKRJO kaj reprezentante TEJO-n pri la rigardo de la junularoj pri CDE, kies lanĉon mi ĉeestis en novembro/2015 en Novjorko, kadre de nia jara kunsido de IKRJO; ĉi-jare UEA ekhavos firman laborplanojn pri la CDE kaj estios grave ankaŭ prezenti tion kaj kion faras la E-movadon tiucele; - Fine mi povas prezenti la agadon de UEA pri ER, la staton de nia reprezentantaron, la KERnaj urboj por UEA rilate UN-Uneskon kaj planojn tiurilatajn, Ĉu Jeremie, estrarano respondeca pri Kapabligo kaj Afriko, sekvas tiun ĉi-fadenon? Mi ĉiel ajn invitos lin legi. Estos grave informi al interesatoj kunlabori kun la 54-a AMO-Seminario, kiam ĝuste ĝi okazos kaj por kiom longe oni planas ĝian programon. Kore, F.
×
×
 • Aldoni novan...

Gravaj informoj

Por bone funkcii, tiu ĉi retejo uzas kuketojn. Legu la Privatecan politikon de UEA por ekscii kiel ni uzas viajn informojn kaj la Uzkondiĉojn por membriĝi al tiu retejo.