Salti al enhavo

Vladimir

Membroj
 • Enhaveroj

  29
 • Aliĝis

 • Laste vizitis

Komunuma reputacio

4 Neŭtrala

Pri Vladimir

Lastatempaj vizitantoj al profilo

La bloko pri lastatempaj vizitantoj estas malŝaltita kaj ne estas videbla al aliaj uzantoj.

 1. Jen estas aliaj kontribuajxoj por la seminario. Estis ankaux aliaj kontribuajxoj krom tiuj cxi, sed ili ne sxajnis esti interesaj laux mi. Se ankaux iuj aliaj volas sendi kontribuajxojn por la seminario, bv sendi ilin al mi. Antauxdankon! Kiel evoluigi kaj plibonigi la agadon de UEA Mi pensas, ke por evoluigi kaj plibonigi la agadon de UEA oni devas fari unu malsimplan aferon. * la membroj de UEA devas decidi ke la plej bezonata tasko en nia movado estas refariĝi movado, alivorte fari tion, kion faris nia movado en la komencaj jaroj; disvastigi la lingvon kaj la ideojn kunligitajn kun ĝi. Sed en la moderna mondo neniu plu interesiĝas pri idealaj valoroj, same paco kaj egaleco kaj progreso estas aferoj, pri kiuj homoj ne plu interesiĝas. Tion diras tiuj, kiuj ne volas, ke la civitanoj interesiĝu pri tio, kaj tion disvastigas iliaj dungitoj, la ĵurnalistoj. Sed la esperantistoj scias, ke hodiaŭ pli ol antaŭ unu jarcento aŭ almenaŭ samgrade kiel tiam niaj ideoj estas bezonataj. Temas pri malsimpla agado sed kun revoluciaj sekvoj, kiuj povus redoni al UEA iun rolon ĉe la neesperantista mondo, iun signifon, kiu perdiĝis. Ne estas mistero, ke nuntempe UEA ĉefe interesiĝas pri la organizado de la Esperanto-mondo kaj pri la vendado al ĝi de servoj aŭ aĵoj, nenio por asocio, kiu celas rilati al UN kaj Unesko kaj kredigi, ke ĝi kontribuas al la progreso de la homaro. * Jam nun la kotizoj kaj la alia mono, kiun UEA sukcesas elsuĉi el la esperantista merkato estas nesufiĉa por vivteni ĝin, do, kiel ne tansiri al alia sistemo: petado de mono ĉe la progresema parto de la homaro por realigi projektojn, kiuj povus vere progresigi la mondon [lingvaj rajtoj, paco, klerigo en gepatraj lingvoj] * por fari tion, oni devos apogiĝi je la aktivaj esperantisoj tra la mondo, je la aktivuloj, kiuj solaj havas la energion por fari ion. Do oni devas renversi la ideon, ke la estraro kaj la komitato kaj la Centra Oficejo estas io grava, dum kiam la veraj agantoj tra la mondo estas nur fuŝuloj. Kunordigado de tiuj fortoj, do, landa agado devos fariĝi io grava en la movado. Esence ni refariĝu movado kaj revenu al la vera mondo, rilate al kiu dum jardekoj ni aŭdis, ke Esperanto estas neŭtrala, kaj pro tio la ŝanĝo de direkto estas malfacila. Renato Corsetti Ukraina civitano (logxanta en Germanio) Ivan Kossej proponas: Enkonduki lernadon de Esperanto en lernejojn oficiale. Kaj cxi tion enkonduki oficiale en la dokumentojn de UEA. UEA anoncu, ke UK-oj unuavice okazu en la landoj kun oficiala lernado de Esperanto en la lernejoj. Por malgrandaj landoj tiu cxi propono povus esti profitdona. En Hungario jam okazas oficiala lernado de Esperanto en la lernejoj, do proksima UK okazu tie plejeble rapide.
 2. Jen estas alia kontribuajxo. >Kiel plibonigi la agadon de UEA? Por sugesti plibonigojn de la agado de UEA oni devas firme fiksiĝi ajncelojn. La ofte renkontata plata kaj senemocia “disvastigo de Esperanto”, se ne kunigata al la interna ideo de “paco kaj justeco inter ĉiuj popoloj” kaj al la same grava intelekta plialtigo de la membraro, riskas esti nur komerca celo pri pli malmultekosta komunikado, kvazaŭ teknika plirapidigo de telefona lineo. Ĝi ja povus utili kaj tial allogi, sed se tiu estus la ĉefa celo, sufiĉus forte apogi la disvastigon de etna lingvo kiu jam deziras, kaj parte sukcesas, roli kiel internacia komunikilo, nenio pli. Kiam oni celas disvastigon de varo, oni montras kiel malbone funkcias potenciala aĉetonto sen ĝi, aŭ, prefere, kiel pli bone li funkcius kun ĝi. Sed la forto de Esperanto ne estas nur teknika, sed ideologia. Inter la kaŭzoj kiuj blindigas homojn pri la bonaj ecoj de UEA estas ĝia daŭra malamikeco kontraŭ aliaj esperantistaj organizaĵoj. Ili ne estas konkurencaj firmaoj volantaj akapari al si plian areon de merkato deprenante ĝin de UEA, sed establoj kiuj indikas plibonigendajn aspektojn de UEA, kiujn estus oportune aŭskulti, anstataŭ malatenti aŭ eĉ ostracisme silentigi. Ne plu kongruas kun la nuna tempo, kiam individueco kaj sendependeco elstaras, la slogano “unueco estas forto”, perfekte taŭga kiam ĝi esti lanĉita kaj priinsistata, necesas nun konsideri ne propran forton sed propran bunton: “diverseco estas riĉo”, slogano iel paŭsanta tiun de la Eŭropa Unio (ne ja senkaŭze laŭreato de la Nobel-pac-premio) “in varietate concordia”. Agnoski, ke, ekzemple, Kultura Centro Esperantista organizas plurfoje jare altnivelajn renkontiĝojn, do ke ĝi estas registrinda en la kalendaro de la eventoj kaj plene reprezentinda en la UK-a “movada foiro” (anstataŭ esti prisilentata kaj rifuzata) helpus al la kompreno, ke UEA profitas ankaŭ el la alidevenaj sukcesoj. Estus oportune forte agnoski, ke la Esperanta PEN-centro, neniam menciata en la UEA-organo, estas altprestiĝa membro de la Internacia PEN, kiuj anstataŭas neekzistantan agentejon de UNESCO pri verkado. La servoj de UEA, kiel la UK, proponindaj al ĉiuj, aspektas tro multekostaj por neindividuaj membroj. Individuan membrecon pagas personoj kiuj kundividas statutajn celojn; pagigi la UK-kotizon kun la aldono de sumo por kvazaŭa membreco al personoj kiuj deziras ĝui nur la UK-ajn servojn aspektas trude. La Esperanta kulturo ligita al la lingvo estas grava parto de nia popolo/komunumo/grupo; tamen la KER-ekzamenoj agnoskataj (kaj patronataj) de UEA, atingas nur nivelon C-1 de la Eŭropa Referenc-Kadro; kial UEA ne aspiru ankaŭ al nivelo C-2, kiu entenas ankaŭ elementojn de nia kulturo, kiel jam faras Kultura Centro Esperantista, komisie de la Esperanta Civito? Certe estas personoj, kiuj ja ŝatus atingi tiun nivelon kaj do devas serĉi ĝin ekster UEA. UEA estas universala; ju pli forte ĝi konscias, ke ĝi devas labori amike al aliaj kiuj kontribuus al la bunteco kaj riĉeco de la Esperanto-mondo, des pli forte ĝi konvinkus pri la valoro de Esperanto. Carlo Minnaja – DM membro de UEA, HM de la Itala E-Federacio
 3. Partoprenintoj de seminario "Kiel evoluigi kaj plibonigi la agadon de UEA" enkadre de "Novojarsko-2020" en Barnaulo (Rusio), la 3-an de januaro 2020, petis poblikigi kontribuajxojn por gxi. Jen mi komencas plenumi la peton. Principoj por evoluigi kaj plibonigi la agadon de UEA En 1972, kiam mi fariĝis Estrarano pri informado de Brita Esperanto-Asocio mi antaŭenigis kelkajn principojn por la agado: 1. Oni diru la veron; 2. Estas en ordo por politike neŭtraleco asocio lobii parlamentanojn; 3. Oni ne provu persvadi al eminentuloj lerni la lingvon; 4. La devizo estu ‘instruu Esperanton’ anstataŭ ‘lernu Esperanton’; 5. la rolo de la komitato estu servi la membrojn, por ebligi al ili plenumi tion kion ili volonte farus por antaŭenigi Esperanton, ne la inverso. La rezulto estis trioble la nombro da gazetaraj mencioj jare (ĝis 985) en la tri jaroj. Tiutempe mi supozis, ke tiuj principoj estas sufiĉe evidentaj, sed estis granda laboro persvadi al ĉiuj membroj de la asocio akcepti ilin. Nuntempe preskaŭ neniu agas laŭ tiuj principoj en UEA. Leviĝis poste plia principo: Neniu kiu malsimpatias kun la celo antaŭenigi Esperanton kaj la Esperantismon estu Estrarano. Nun, post historia esplorado, mi opinias, ke intrigo pro kiu mi eksiĝis estis plene organizita. Estas en tiu rakonteto lecionoj ankaŭ por UEA. Jen kelkaj principoj kiuj laŭ mi nun estas esencaj por reestabli UEA kiel sukcesan kaj progreseman organizaĵon: 1. Reestablu la celon de UEA Malcerteco pri la celo garantias malsukceson. Membroj historie aliĝis por partopreni en la antaŭenigo de Esperanto (movado kaj lingvo), kaj el tiu fonto venis la heredaĵo de UEA. Necesas ke la Prezidanto klare reestablu tion kiel la celon de UEA. Verŝajne tio rezultus en minoritataj voĉoj de la Raŭmistoj, kiuj argumentos, ke tio ne estas eksplicite dirita en la statuto. Tamen ĝi estas subkomprenita, kaj ĉiukaze la Raŭmistoj ne bezonas UEA. Pluraj el ili jam diris al mi, ke ili ne bezonas la movadon. Tiun agadon devus gvidi Estrarano pri Informado, kunlabore kun la Prezidanto kaj aliaj Estraranoj. 2. Ellaboru la internan ideon rilate al la hodiaŭa mondo Necesas rilatigi la filozofion de Zamenhof al la hodiaŭa mondo. En lia tempo la homoj bone komprenis la rilaton inter lingvoj kaj militoj – temis ne nur pri komunikado sed ankaŭ pri genta identeco. Nuntempe ĉio kion diris Zamenhof tiurilate ankoraŭ validas, sed la ordinaraj homoj vidas la aferon alie, ĉar ili tro kredas la ŝtatan propagandon. 3. Agnosku la veron Mensogado aŭ misreprezentado eble atingos kelkajn tujajn sukcesojn, sed ne longdaŭrajn, kaj ofte la homoj ĉiukaze travidus la propagandon. Ili respektos agnoskon de negativaĵoj; se ili mem eniros la movadon kaj eltrovos ke la afero ne estas tia kian oni supozis, ili senreviĝos kaj elfalos. Ĉefe temas pri la nombro de Esperantistoj, la kresko aŭ malkresko, la relativa facilo de la lingvo. Sed nun mi scias, ke temas ankaŭ pri miskredigo ene de la movado, eĉ rilate al financoj. Necesas ke oni akceptu kritikojn fare de la publiko, kaj se la publiko pravas, la informisto turnu sin al la Estraro por tion raporti tiel ke ĝi agu laŭ tiuj kritikoj por ordigi aferojn. 4. Akceptu kritikojn La ideo, ke la membroj kunlaboru kaj ne kritiku surface povas soni alloga, sed ĝi tutsimple ne eblas, ĉar bona kunlaboro devas inkluzivi akcepton kaj donon de kritikoj. ‘Kunlaboro’ sen akcepti kritikojn estas tio kion postulas demagogoj, kaj ĝenerale ili mem estas tre kritikemaj pri la membraro. 5. Ne provu persvadi al ĉiuj lerni Esperanton, sed subteni Esperanton Al eminentuloj ĝenerale mankas tempo por lerni la lingvon, sed nur ono de tiu tempo estus bezonata por publike subteni la lingvon. La insisto, ke oni devas lerni la lingvon kvazaŭ inicitan riton por subteni ĝin garantias, ke la movado restu eta. La devizo ne estu ‘Lernu Esperanton’ sed ‘Instruu Esperanton’. Tiel en Britio en 1972-1974 ni gajnis pli ol duonon de la parlamentanoj, kaj la ĝenerala publiko fariĝis almenaŭ simpatia. Kaj cetere la homoj tiel pli facile venos al la ideo lerni Esperanton. 6. Ebligu al membroj fari siajn kontribuojn al disvastigo de Esperanto La devizo estu ‘Kiel la centro povas subteni ordinarajn membrojn, kaj aliĝintajn asociojn, en la antaŭenigo de Esperanto?’, kaj ne ‘Kiel la membroj povu helpi nin en la centro?’. BEA havis armeon da laborantoj, kun subteno de la centro, en la informado kaj instruado de Esperanto. Tion ne havas la nuntempa UEA, ĉar daŭre ĝi petas ke membroj helpu al la centro. 7. Ebligu kaj instigu al landaj asocioj ludi pozitivan rolon Kion gajnas landa asocio per filiiĝo al UEA? Ĉu nur sidlokon ĉe la tablo de la Komitato de UEA ĉiujare en la Universalaj Kongresoj? En la UEA de Lapenna ni havis Internacian Gazetaran Servon, kiu provizis novaĵojn por ĵurnalistoj al la informaj fakoj de la landaj asocioj. Nuntempe ni havas nur la Gazetarajn Bultenojn kiuj celas la membrojn mem, kaj ne la eksteran mondon. Estu agado por kuraĝigi la landajn asociojn elekti Estraranon pri Informado kiu respondecus pri la dissendo de novaĵoj al ĵurnalistoj de siaj respektivaj landoj. Ĉiuj membroj almenaŭ sciu kiu reprezentas ilin en UEA. 8. Vidi la rolon de UEA en la kunteksto de la monda socio La problemoj de UEA speguliĝas en multaj asocioj en la Okcidentaj landoj, kaj certe en la anglalingvaj landoj ligitaj al la uson-brita Establaĵo. La problemo kiun spertis Ivo Lapenna en la kvindekaj jaroj kaj la sepdekaj jaroj, kaj Gbeglo Koffi en la naŭdekaj jaroj, kaj mi mem en antaŭ jardeko similas al problemoj kiujn spertis Harold Wilson, Jeremy Corbyn, kaj multaj aliaj en diversaj organizaĵoj. Anstataŭ kaŝi tiujn aferojn ni priparolu ilin, kaj tiel ni gajnus la simpation de multaj aktivistoj en diversaj sferoj. 9. Sekvu la tradiciajn valorojn de demokratio Ordinaraj membroj insistu sekvi la konstitucion, kaj se estas mankoj en la konstitucio oni studu la regulojn por registritaj kompanioj. Oni ne lasu ĉion al la komitato. Resume: 1. Agu laŭ racio, ne laŭ aŭtoritato; 2. Neniam postulu pardonpeton, nek pardonpeti laŭ postulo; 3. Elektu homojn kiujn vi fidas, tamen kontrolu; 4. Rekonu kotŝmirajn kampanjojn, kaj aktive subtenu la viktimojn; 5. Neniam voĉdonu por propono se la proponinto evitas pravigi ĝin, ĉar eble li havas aliajn motivojn ol tiujn kiujn vi opinias evidentaj. Ian Fantom, aktiva en BEA (Inc) kaj EAB de 1962 ĝis 2006. Individua Membro de UEA ekde 1962 (minus unu jaro). Dumviva membro de EAB, sed rezignis Fratulecon de EAB en 2004.
 4. Mi relegis cxiujn kontribuajxojn por seminario "Kiel evoluigi kaj plibonigi la agadon de UEA" enkadre de "Novojarsko-2020" en Barnaulo (Rusio), 31.12.2019-05.01.2020. Sed ial nenio estas en ili pri la Akademio de Esperanto. Cxu en gxi estas cxio en ordo? Last-printempe aperis sxoka informo, ke Valentin Melnikov aligxis al gxi. Inter rusiaj e-istoj aperis demando: kiel e-isto kun tiom ege acxa reputacio sukcesis aligxi? Kaj mi rememoris vican tipan anekdoton pri V. Melnikov. "En la jaro 2007 en Primorsko-Ahxtarsk (Rusio) okazis vica Rusia E-Tendaro. Cxiuj partoprenantoj estis kun sxildetoj (nomo, familia nomo, logxloko...) sur la brustoj, sed nur Valentin Melnikov vagadis kun la sxildeto sur sia dorso. Sed neniu e-isto atentigis lin pri tio. Versxajne cxiuj supozis, ke tio estas vica strangajxo de la frenezulo. Tamen finfine V. Melnikov rimarkis, ke li ne havas la sxildeton sur la brusto. Li demandis la publikon, cxu iu vidis aux trovis lian sxildeton? Mi respondis, ke mi vidis kaj vidas gxin sur lia dorso. Li tuj malvestis sian to-cxemizon kaj komencis kriacxi: "Gxuste Minin dekrocxis la sxildeton disde mia brusto kaj alkrocxis gxin al mia dorso!" Cxiuj cxeestantoj ekridetis. La afero konsistis en tio, ke lia to-cxemizo havis la saman bildon sur la brusto kaj sur la dorso, kaj li erare survestis gxin inverse. Se mi foje hazarde survestas to-cxemizon inverse, mi tuj sentas maloportunon, sed frenezuloj ordinare ne sentas tiun maloportunon." :-( Cxu do la Akademio ne havis dignajn kandidatojn por elekti vicajn akademianojn? Aux cxu la Akademio intencis inciti kaj provoki vastan esperantistaron por allogi gxian atenton al si? Cxu V. Melnikov estas tipa reprezentanto de la Akademio? Tamen ne. Persone mi konas kelkajn dignajn akademianojn el la Akademio. Dezirante agrablajn Novjarfeston kaj Ortodoksan Kristnaskon, kiu okazos la 7-an de januaro. Bonhumuron kaj bonhumoron en la Nova Jaro! Vladimir MININ
 5. Ukrainia civitano (logxanta en Germanio) Ivan Kossej alsendis interesajn proponojn por la seminario "Kiel evoluigi kaj plibonigi la agadon de UEA", kiu okazos la 3-an de januaro 2020 enkadre de "Novojarsko-2020" en Barnaulo (Rusio).
 6. Por nia seminario "Kiel evoluigi kaj plibonigi la agadon de UEA" venis ankaux kontribuajxoj far fama angla esperantisto Ian Fantom. Ankaux venas kontribuajxoj far malpli famaj esperantistoj. Ankaux pliaj aliaj kontribuajxoj atendatas. Mia antauxa komento denove ne aperis en UEA-dissendolisto [uea-membroj@yahoogroups.com]. Tieaj cenzuristoj Berto Sxuman kaj Roy McCoy penas ecx prisilentigi nian seminarion pri evoluigo kaj progresigo de UEA. Ili ecx malfavoras la agadon por prosperigo de UEA. Sed kion ili favoras? Cxu ili komplotas kaj konspiras nur por fiaskigo kaj degenerigo de UEA? Ritorika demando. :-( Kiam tiuj cenzuristoj estos eliminitaj el siaj postenoj, sur kiuj ili kapablas nur malutili por UEA?
 7. La tuta programo de "Novojarsko-2020" en Barnaul' (Rusio), 31.12.2019-05.01.2020 jam estas kompilita kaj preta: https://vk.com/novojarsk2020 Por nia seminario "Kiel evoluigi kaj plibonigi la agadon de UEA" venis kontribuajxoj far Renato Corsetti kaj Carlo Minnaja. Ankaux aliaj pluraj famaj e-istoj preparas la siajn. Ankaux cxiuj kromaj konntribuajxoj bonvenu. Se iu ankoraux ne aligxis, bv pli rapide aligxi, cxar restis nur malmultaj lokoj en la hoteleto.
 8. La tuta programo de "Novojarsko-2020" en Barnaul' (Rusio), 31.12.2019-05.01.2020 jam estas kompilita kaj preta: https://vk.com/novojarsk2020 Por nia seminario "Kiel evoluigi kaj plibonigi la agadon de UEA" venis kontribuajxoj far Renato Corsetti kaj Carlo Minnaja. Ankaux aliaj pluraj famaj e-istoj preparas la siajn. Ankaux cxiuj kromaj konntribuajxoj bonvenu. Se iu ankoraux ne aligxis, bv pli rapide aligxi, cxar restis nur malmultaj lokoj en la hoteleto.
 9. Anna, kompreneble oni elpresos nur tiujn pagxojn, kiuj estos bezonataj por iu vojagxo... Kial neniu gxisdatigos, se oni jam promesis, ke la jarlibro aperos cxiujare en elekronika formo. Cxu ne gxisdatigita? Se tiel, do tio estas absurdo.
 10. La tuta programo de "Novojarsko-2020" en Barnaul' (Rusio), 31.12.2019-05.01.2020 jam estas kompilita kaj preta: https://vk.com/novojarsk2020 Por nia seminario "Kiel evoluigi kaj plibonigi la agadon de UEA" venis kontribuajxoj far Renato Corsetti kaj Carlo Minnaja. Ankaux aliaj pluraj famaj e-istoj preparas la siajn. Ankaux cxiuj kromaj konntribuajxoj bonvenu. Se iu ankoraux ne aligxis, bv pli rapide aligxi, cxar restis nur malmultaj lokoj en la hoteleto.
 11. La programo de E-renkontigxo "Novojarsko-2020" en Barnaulo (Rusio), 31.12.2019-05.01.2020 jam praktike stabiligxis. Babilejo de la organizantoj de "Novojarsko-2020": https://vk.com/im?sel=c5 Seminario "Kiel evoluigi kaj plibonigi la agadon de UEA" okazos la 3-an de januaro 2020 je la 16-a horo. La seminario preparatas laux propono de Renato Corsetti, kiu jam sendis siajn kontribuajxojn. Ankaux kontribuajxoj de aliaj esperantistoj bonvenu al mia privata elektronika retadreso. Se iu kundeziras, ke UEA eliru el la krizo kaj progresu plu, do tiu klopodu kontribui laux siaj fortoj.
 12. La programo de E-renkontigxo "Novojarsko-2020" en Barnaulo (Rusio), 31.12.2019-05.01.2020 jam praktike stabiligxis. Babilejo de la organizantoj de "Novojarsko-2020": https://vk.com/im?sel=c5 Seminario "Kiel evoluigi kaj plibonigi la agadon de UEA" okazos la 3-an de januaro 2020 je la 16-a horo. La seminario preparatas laux propono de Renato Corsetti, kiu jam sendis siajn kontribuajxojn. Ankaux kontribuajxoj de aliaj esperantistoj bonvenu al mia privata elektronika retadreso. Se iu kundeziras, ke UEA eliru el la krizo kaj progresu plu, do tiu klopodu kontribui laux siaj fortoj.
 13. La programo de E-renkontigxo "Novojarsko-2020" en Barnaulo (Rusio), 31.12.2019-05.01.2020 jam praktike stabiligxis. Babilejo de la organizantoj de "Novojarsko-2020": https://vk.com/im?sel=c5 Seminario "Kiel evoluigi kaj plibonigi la agadon de UEA" okazos la 3-an de januaro 2020 je la 16-a horo. La seminario preparatas laux propono de Renato Corsetti, kiu jam sendis siajn kontribuajxojn. Ankaux kontribuajxoj de aliaj esperantistoj bonvenu al mia privata elektronika retadreso. Se iu kundeziras, ke UEA eliru el la krizo kaj progresu plu, do tiu klopodu kontribui laux siaj fortoj.
 14. La programo de E-renkontigxo "Novojarsko-2020" en Barnaulo (Rusio), 31.12.2019-05.01.2020 jam praktike stabiligxis. Babilejo de la organizantoj de "Novojarsko-2020": https://vk.com/im?sel=c5 Seminario "Kiel evoluigi kaj plibonigi la agadon de UEA" okazos la 3-an de januaro 2020 je la 16-a horo. La seminario preparatas laux propono de Renato Corsetti, kiu jam sendis siajn kontribuajxojn. Ankaux kontribuajxoj de aliaj esperantistoj bonvenu al mia privata elektronika retadreso. Se iu kundeziras, ke UEA eliru el la krizo kaj progresu plu, do tiu klopodu kontribui laux siaj fortoj.
 15. Anna, se aperos la elektronika jarlibro, necesos permesi al UEA-membroj printi gxin sur papero individue. CXu tio eblos?
×
×
 • Aldoni novan...

Gravaj informoj

Por bone funkcii, tiu ĉi retejo uzas kuketojn. Legu la Privatecan politikon de UEA por ekscii kiel ni uzas viajn informojn kaj la Uzkondiĉojn por membriĝi al tiu retejo.